Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie86
 • studenci57
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne24
 • sportowe39
 • artystyczne41
 • naukowe104
 • inne18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd76
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego 2024

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.01.2024

Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego 2024

Departament Promocji, Sportu i Turystyki uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych Województwa Lubelskiego dla osób fizycznych w roku 2024 za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2023 zostanie przeprowadzony w terminie: od dnia 1 do dnia 31 stycznia 2024 r.

Stypendia sportowe Województwa Lubelskiego są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XI/192/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród Województwa Lubelskiego za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 6548 z późn. zm.).

Stypendium sportowe Województwa Lubelskiego można przyznać osobie fizycznej, która spełnia łącznie wymienione niżej warunki:

 • w roku poprzedzającym przyznanie stypendium osiągnęła jeden z wyników sportowych, tj.:

zajęcie miejsca 1-8 w igrzyskach olimpijskich/ igrzyskach paraolimpijskich;
zajęcie miejsca 1-8 w igrzyskach głuchych w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
zajęcie miejsca 1-3 w światowych igrzyskach olimpiad specjalnych w sportach
i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Świata seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Europy seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
zajęcie miejsca 1-3 w Mistrzostwach Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów, juniorów młodszych (kadetów) w sportach i konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich.

 • w chwili osiągnięcia wyniku sportowego nie ukończyła 27 roku życia;
 • uprawia sport i konkurencję objętą programem igrzysk olimpijskich/igrzysk paraolimpijskich;
 • zobowiąże się pisemnie do realizacji przedłożonego programu przygotowań oraz do udziału w zawodach głównych roku w okresie pobierania stypendium;
 • zamieszkuje na terenie województwa lubelskiego;
 • na dzień składania wniosku reprezentuje województwo lubelskie.

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2024 r.

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie stypendiów są:

 • kandydat do stypendium, a w przypadku osoby niepełnoletniej rodzic lub jego prawny opiekun;
 • klub sportowy, którego kandydat jest członkiem;
 • związek sportowy, właściwy dla danego sportu.

Do wniosku dołącza się:

 •  zaświadczenie potwierdzające uzyskanie osiągnięcia, za które ma być przyznane stypendium, wydane przez właściwy polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski lub Polski Komitet Paraolimpijski;
 • oświadczenie do celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Prosimy o bardzo dokładne wypełnienie wszystkich danych w formularzach wniosku i oświadczenia.

W przypadku braku jakichkolwiek danych, wnioskodawca będzie wzywany do ich uzupełnienia.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: www.lubelskie.pl

A zainteresowanych innymi ofertami stypendialnymi zapraszamy do naszej wyszukiwarki stypendiów.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. 81 441 66 00
info@lubelskie.pl
www.lubelskie.pl