Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne35
 • socjalne11
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe w Otwocku

organizator:

Urząd Miasta Otwocka

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.08.2024

Stypendia sportowe w Otwocku

Gmina Otwock finansuje okresowe gminne stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
Stypendia mogą być przyznane osobom zamieszkałym na terenie Gminy Otwock – zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę i działających na terenie Gminy Otwock lub niezrzeszonych w klubach sportowych o ile ich uczestnictwo w sporcie łączy się z promowaniem Miasta Otwock.

Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek zawodnika lub klubu sportowego, w którym jest on zrzeszony. Do wniosku dołączamy:

 • kopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki,
 • kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 • oświadczenie zawodnika czy jest zatrudniony lub związany kontraktem na podstawie umowy o pracę lub umową cywilno-prawną w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej,
 • odpis wpisu do właściwego rejestru w wypadku klubów,
 • oświadczenie zawodnika, iż nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne,
 • plan startów i przygotowań na najbliższe 12 miesięcy,
 • oświadczenie, że jest mieszkańcem Gminy Otwock,
 • oświadczenie o rozliczaniu z dochodu w tutejszym Urzędzie Skarbowym,
 • opinia szkoły
  Wnioski o przyznanie stypendiów wraz ze wszystkimi dokumentami składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Otwocka:
  do dnia 31 grudnia – na pierwsze półrocze roku następnego (1 stycznia – 30 czerwca)
  do dnia 31 sierpnia – na drugie półrocze roku bieżącego (1 lipca – 31 grudnia)

Informacje pochodzą ze strony: old.otwock.pl

Inne stypendia sportowe znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5,
05-400 Otwock

umotwock@otwock.pl
old.otwock.pl