Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci35
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne27
 • socjalne9
 • inne6
 • naukowe38
 • sportowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Sportowe Starostwa Koszalińskiego 2024

organizator:

Starostwo Powiatowe w Koszalinie

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 31.01.2024

Stypendia Sportowe Starostwa Koszalińskiego 2024

Powiat Koszaliński informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2024

Podstawa prawna: uchwała NR XIV/109/19 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2019 r., poz. 6084, poz. 6085)

Termin składania wniosków – do dnia 31 stycznia 2024 r. (termin nieprzekraczalny, zgodny z powyższą uchwałą)

Wnioski można składać:

 • osobiście, w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie: imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu z dopiskiem „Wniosek o stypendium sportowe” w Starostwie Powiatowym w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin – Kancelaria Ogólna (parter), w godzinach pracy Urzędu tj. od godziny 7.30. do 15.30

lub

 • przesyłką listową, w zamkniętej kopercie z podanym na kopercie: imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu do kontaktu oraz z dopiskiem „Wniosek o stypendium sportowe”, na adres: Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin,

lub

 • w postaci elektronicznej – skrzynka epuap: /spkoszalin/skrytka

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 stycznia 2024 r. o godz. 15.30 – liczy się data i godz. złożenia wniosku w Starostwie Powiatowym w Koszalinie. W przypadku składania wniosków przesyłką listową dla zachowania terminu liczy się data wpływu przesyłki do Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Formularz wniosku o przyznanie przez Zarząd Powiatu w Koszalinie stypendium sportowego za wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Załączniki wymagane do wniosku – oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 • dokument potwierdzający przynależność zawodnika do klubu sportowego, którego siedzibą jest Powiat Koszaliński;
 • opis osiągnięć sportowych zawodnika;
 • potwierdzenie wyniku przez okręgowy związek sportowy lub polski związek sportowy; (zaświadczenie),
 • obowiązek informacyjny,
 • zobowiązanie wnioskodawcy do informowania o okolicznościach uzasadniających wstrzymanie lub cofnięcie stypendium;

Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • w dniu przyznawania stypendium sportowego nie ukończył 24 roku życia;
 • jest członkiem klubu sportowego, którego siedzibą jest Powiat Koszaliński;
 • posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych;
 • uprawia dyscyplinę olimpijską lub paraolimpijską;
 • brał udział w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpiadzie, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub zajął miejsca od I do III w zawodach rangi Mistrzostw Polski w dyscyplinach olimpijskich.

Stypendia przyznaje Zarząd Powiatu w Koszalinie (w formie decyzji) po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej.

Ogólna wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym stypendiów nie może przekroczyć kwoty określonej na ten cel w budżecie Powiatu Koszalińskiego. Wykaz osób, które otrzymają stypendia, wysokość przyznanych stypendiów podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie.

Informacje pochodzą ze strony: powiat.koszalin.pl

Innych stypendiów sportowych możecie szukać w naszej bazie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
tel. 94 714 01 89
poczta@powiat.koszalin.pl
powiat.koszalin.pl