Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci35
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • inne6
 • naukowe38
 • sportowe21
 • artystyczne27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łodzi

organizator:

Urząd Miasta Łodzi

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 16.01.2024

Stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łodzi

Do złożenia wniosku o przyznanie stypendium/nagrody, uprawniony jest w szczególności:

 • klub sportowy lub organizacja sportowa w Łodzi;
 • właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa osób niepełnosprawnych w danym sporcie;
 • Polski Związek Sportu Niesłyszących;
 • Polski Komitet Olimpijski;
 • Polski Komitet Paralimpijski;
 • pełnoletni zawodnik lub rodzic/opiekun prawny w imieniu niepełnoletniego zawodnika.

Stypendia przyznawane są w I kwartale roku kalendarzowego na okres 10 miesięcy, w oparciu o wyniki sportowe uzyskane od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Wyniki będące podstawą do przyznania stypendium/nagrody:

 • powinny zostać osiągnięte w barwach klubu sportowego lub organizacji sportowej z siedzibą w Łodzi, a w przypadku zawodnika nie reprezentującego klubu sportowego lub organizacji sportowej – w okresie zamieszkiwania w Łodzi.
 • dotyczą wyłącznie osiągnięć uzyskanych we współzawodnictwie prowadzonym przez polski związek sportowy lub na jego zlecenie lub krajową organizację sportową osób niepełnosprawnych lub przez podmiot międzynarodowy, którego członkiem jest polski związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa osób niepełnosprawnych.

Kwota przeznaczona do rozdysponowania na:

 • stypendia – do 1 200 000 zł;
 • nagrody dla zawodników i trenerów – do 650 000 zł.

Wnioski obowiązujące w 2024 r. wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać w sekretariacie Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3. Wnioski należy składać w
nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa 16 stycznia 2024 r. o godz. 17.00.

Jeżeli ostatni dzień składania wniosków przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, terminem obowiązującym jest dzień roboczy następujący po tej dacie.

Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku należy zapoznać się z wyżej wymienionymi regulaminami.

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia, przesłanego drogą elektroniczną lub listownie.

Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

 • złożenia wniosku po terminie (w przypadku przesłania wniosku drogą pocztową, o terminie jego złożenia decyduje data wpływu do Wydziału Sportu);
 • wycofania wniosku przez wnioskodawcę;
 • rezygnacji zawodnika z ubiegania się o przyznanie stypendium;
 • rezygnacji zawodnika/trenera z ubiegania się o przyznanie nagrody;
 • nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie;
 • złożenia wniosku na niewłaściwym druku.

Prezydent Miasta Łodzi wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium/nagrody.
Płatnikiem przyznanych stypendiów i nagród jest miasto Łódź.
Po przyznaniu stypendium/nagrody zawodnik/trener (w przypadku osób nieletnich rodzic lub opiekun prawny) ma obowiązek dostarczyć w ciągu 7 dni od daty odebrania decyzji administracyjnej oświadczenie zawierające niezbędne dane osobowe do celów podatkowych, ubezpieczeniowych oraz ewidencyjnych.
Powyższy dokument należy dostarczyć do Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi.
Druki wniosków stanowiące załączniki do ogłoszenia oraz teksty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.
Uwaga!
Szczegółowe informacje na temat procedur przyznawania stypendiów i nagród można uzyskać w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu pod numerem telefonu: 638-48-75 albo adresem email: m.stefaniak@uml.lodz.pl

Informacje pochodzą ze strony: uml.lodz.pl

Więcej informacji o stypendiach dla sportowców znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Miasta Łodzi Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3
Łódź
tel. 42 638 48 75
m.stefaniak@uml.lodz.pl
uml.lodz.pl