Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci46
 • absolwenci23
 • doktoranci3
 • naukowcy2
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe19
 • inne6
 • sportowe20
 • artystyczne23
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie13
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa5
 • samorząd39
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe 2023 – Police

organizator:

Urząd Miejski w Policach

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.11.2023

Stypendia sportowe 2023 – Police

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że do dnia 15 listopada 2023 r. można składać wnioski o przyznanie stypendiów i nagród sportowych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Druk wniosku można pobrać w Wydziale Oświaty i Kultury (pokój nr 6), Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. St. Batorego 3. Druk jest także dostępny na stronie internetowej Gminy Police www.bip.police.pl (w zakładce „Sprawy do załatwienia”).

Wnioski składa się w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego (pokój nr 6) lub w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3 (przy głównym wejściu).

Zasady i tryb przyznawania stypendiów i nagród sportowych określa uchwała Nr X/83/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych i nagród przyznawanych zawodnikom oraz trenerom za osiągnięte wysokie wyniki sportowe, zmieniona uchwałą Nr XLV/448/2022 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 czerwca 2022 r.

Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, który osiąga wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, jeżeli spełnia następujące warunki:

uprawia dyscyplinę olimpijską lub paraolimpijską, w której działa polski związek sportowy,
jest mieszkańcem Gminy Police,
nie ukończył 25 lat,
został powołany do polskiej kadry narodowej lub zakwalifikował się do reprezentacji Polski na zawody międzynarodowe w roku, w którym został złożony wniosek o stypendium,
zobowiąże się pisemnie do promocji Gminy Police, która będzie polegała na informowaniu o wkładzie finansowym Gminy Police w realizowane zadanie, a także poprzez umieszczenie logo Gminy Police na garderobie sportowej zawodnika, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z innymi umowami cywilnoprawnymi zawartymi przez zawodnika, jego klub lub związek sportowy.
Nagroda sportowa:

W przypadku osiągnięcia wysokich wyników sportowych, zawodnikowi, który:

 • uprawia dyscyplinę olimpijską lub paraolimpijską, w której działa polski związek sportowy,
  jest mieszkańcem Gminy Police,
 • zobowiąże się pisemnie do promocji Gminy Police, która będzie polegała na informowaniu o wkładzie finansowym Gminy Police w realizowane zadanie, a także poprzez umieszczenie logo Gminy Police na garderobie sportowej zawodnika, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z innymi umowami cywilnoprawnymi zawartymi przez zawodnika, jego klub lub związek sportowy,

i jego trenerowi może być przyznana jednorazowa nagroda finansowa:

 • za zdobyty medal na Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
  za zajęcie miejsca od 4 do 8 w Igrzyskach Olimpijskich, Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
 • za zdobycie medalu na Mistrzostwach Polski.

Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody może składać stowarzyszenie lub klub sportowy zawodnika/trenera, a także – w przypadku zawodników niezrzeszonych – zawodnik pełnoletni lub rodzic/opiekun prawny zawodnika niepełnoletniego.

Informacje pochodzą ze strony: www.police.pl

Więcej stypendiów sportowych znajdziesz na naszej stronie!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach
ul. St. Batorego 3 .m 6
72-010 Police
tel. 91 431 18 30
sekretariat@ug.police.pl
www.police.pl