Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci46
 • absolwenci23
 • doktoranci3
 • naukowcy2
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe19
 • inne6
 • sportowe20
 • artystyczne23
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie13
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa5
 • samorząd39
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe 2023 – Czerwonak

organizator:

Urząd Gminy Czerwonak

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2023

Stypendia sportowe 2023 – Czerwonak

Do kiedy można złożyć wniosek o stypendium sportowe?
Ostatecznym terminem złożenia wniosku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy jest dzień 15 listopada (środa). Wnioski złożone po tym terminie, uznaje się za niezgodne z zapisami przedmiotowej Uchwały Rady Gminy i pozostają one bez rozpatrzenia (zostają odrzucone przez Radę Sportu).

Kto może ubiegać się o stypendium sportowe ?

O stypendium ubiegają się osoby które:

 • posiadają aktualną licencję polskiego związku sportowego lub innej organizacji sportowej, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym;
 • zamieszkują na terenie Gminy Czerwonak;
 • osiągnęli znaczący wynik sportowy w okresie 12 miesięcy poprzedzających termin składania wniosków (prosimy we wniosku nie wpisywać starszych osiągnięć);
 • cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają obowiązujące przepisy sportowe;
 • nie otrzymują innego stypendium sportowego finansowanego w ramach dotacji uzyskanych z budżetu Gminy Czerwonak.

Gdzie można otrzymać wnioski stypendialne?

Wnioski wraz z załącznikami można otrzymać w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub pobrać i wydrukować ze stron internetowych Urzędu Gminy Czerwonak (www.czerwonak.pl) oraz Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN (www.akwenczerwonak.pl)

Gdzie składa się wnioski o stypendium?

Wnioski składa się do 15 listopada:

 1. osobiście w tymczasowych biurach Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak między 7:00 a 15:00,
 2. listownie na adres Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do CRKF AKWEN),

Co po złożeniu wniosku?

 • w przypadku merytorycznych błędów lub konieczności złożenia uzupełnienia wnioskujący będzie miał 7 dni na wykonanie tych czynności po wcześniejszym wezwaniu,
 • po uzupełnieniach wszystkie wnioski trafią do Rady Sportu, która zaopiniuje wnioski stypendialne,
 • Rada Sportu przedstawi Wójtowi propozycje listy stypendystów, która po akceptacji zostanie opublikowana na stronach internetowych Gminy Czerwonak oraz CRKF Akwen w terminie do 20 grudnia 2023 r.

Wszystkie pytania oraz wątpliwości prosimy kierować mailowo na adres a.bednarek@akwenczerwonak.pl lub telefonicznie pod numer 514 040 587.

Informacje pochodzą ze strony: akwenczerwonak.pl

Przejrzyj też inne stypendia sportowe!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak
tel. 514 040 587
a.bednarek@akwenczerwonak.pl
akwenczerwonak.pl