Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe 2014 w woj. śląskim

organizator:

Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.01.2014

Stypendia sportowe 2014 w woj. śląskim

Do wniosku należy załączyć:
1). program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy;
2). potwierdzony za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy w przypadku wniosków składanych przez kluby, związki i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;
3). oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń;
4). zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki;
5). oświadczenie osoby fizycznej która osiągnęła wysokie wyniki sportowe;
6). potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności – dołączają osoby fizyczne niepełnosprawne;
7). potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty – dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę.

Wnioski wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 2 stycznia 2014 roku do 31 stycznia 2014 roku w Sekretariacie

Departamentu Spraw Społecznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 7,
pok. 208, I piętro; poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szczegółowe informacja dostępne są tu.

Informacje pochodzą ze strony www.umwd.dolnyslask.pl

Kontakt

Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław


www.umwd.dolnyslask.pl