Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe70
 • inne8
 • sportowe23
 • socjalne17
 • artystyczne31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe 2014 w woj. śląskim

organizator:

Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 86
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.01.2014

Stypendia sportowe 2014 w woj. śląskim

Do wniosku należy załączyć:
1). program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy;
2). potwierdzony za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy w przypadku wniosków składanych przez kluby, związki i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;
3). oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń;
4). zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki;
5). oświadczenie osoby fizycznej która osiągnęła wysokie wyniki sportowe;
6). potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności – dołączają osoby fizyczne niepełnosprawne;
7). potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty – dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę.

Wnioski wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 2 stycznia 2014 roku do 31 stycznia 2014 roku w Sekretariacie

Departamentu Spraw Społecznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 7,
pok. 208, I piętro; poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szczegółowe informacja dostępne są tu.

Informacje pochodzą ze strony www.umwd.dolnyslask.pl

Kontakt

Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław


www.umwd.dolnyslask.pl