Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia sportowe 2014 w woj. śląskim

organizator:

Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.01.2014

Stypendia sportowe 2014 w woj. śląskim

Do wniosku należy załączyć:
1). program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy;
2). potwierdzony za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy w przypadku wniosków składanych przez kluby, związki i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;
3). oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń;
4). zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki;
5). oświadczenie osoby fizycznej która osiągnęła wysokie wyniki sportowe;
6). potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności – dołączają osoby fizyczne niepełnosprawne;
7). potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty – dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę.

Wnioski wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 2 stycznia 2014 roku do 31 stycznia 2014 roku w Sekretariacie

Departamentu Spraw Społecznych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,
53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 7,
pok. 208, I piętro; poniedziałek – piątek w godzinach od 8.00 do 16.00.

Szczegółowe informacja dostępne są tu.

Informacje pochodzą ze strony www.umwd.dolnyslask.pl

Kontakt

Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław


www.umwd.dolnyslask.pl