Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie39
 • studenci29
 • absolwenci6
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne5
 • naukowe55
 • inne2
 • sportowe17
 • artystyczne26
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie21
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa3
 • firma2
 • instytucja rządowa6
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Rady Miasta Puck

organizator:

Urząd Miasta w Pucku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 10.07.2020

Stypendia Rady Miasta Puck

Zmieniają się zasady przyznawania STYPENDIUM RADY MIASTA PUCK na kolejny rok szkolny. To konsekwencja zmiany stanu prawnego, w tym zmiany brzmienia art.90t ust.4 ustawy o systemie oświaty poprzez wprowadzenie zapisu, wmyśl którego stypendia skierowane są do uczniów pobierających naukę na terenie Miasta Puck, a nie jak dotychczas dla uczniów, których miejscem zamieszkania było Miasto Puck.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Do 10 lipca 2020 r. można składać wnioski o stypendium Rady Miasta Puck. Informacja o WNIOSKUJĄCYM dotyczy roku 2019/2020 a osiągnięcia muszą być potwierdzone przez Dyrektora szkoły.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Urząd Miasta w Pucku

1 Maja 13,
Biuro Obsługi Klienta

UDZIELANIE INFORMACJI

Gabriela Albertin – główny specjalista ds. oświaty

Urząd Miasta w Pucku, ul. 1 Maja 13, pokój 206, tel. 58/6731105, e-mail: oswiata@miasto.puck.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony WNIOSEK z potwierdzoną średnią ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego (przez Dyrektora Szkoły lub upoważnioną osobę).
Kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych w poprzednim roku szkolnym (dyplomy, zaświadczenia itp.) poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę lub po okazaniu oryginałów – przez pracownika Urzędu Miasta w Pucku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski o stypendia mogą składać sami zainteresowani, a w przypadku osób nieletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Komplet dokumentów, tj. wnioski wraz z załącznikami spięte zszywaczem (prosimy nie bindować dokumentów) należy złożyć Biurze Obsługi Klienta w nieprzekraczalnych terminie do 10 lipca 2020 r.
Uwaga! Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta w Pucku po 10 lipca będą traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

UCZNIOWIE

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy uzyskali min. bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej:

 • 5,0 – uczeń po VI klasie szkoły podstawowej
 • 4,8 – uczeń/absolwent szkoły ponadpodstawowej.
  a ponadto:

  • jest laureatem lub finalistą konkursów/olimpiad przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie bardzo dobre wyniki w nauce;
  • jest medalistą zawodów sportowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;
  • jest laureatem lub finalistą przeglądów i konkursów artystycznych na szczeblu rejonowym,
  • wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;
  • posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy, a jednocześnie osiąga dobre wyniki w nauce.

Dodatkowymi uzupełniającymi kryteriami branymi pod uwagę przez komisję stypendialną są:

 • stopień trudności pokonywany przez ucznia/słuchacza lub studenta w uzyskaniu wymienionych wyżej osiągnięć (np. niepełnosprawność);
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie;
 • działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Informacje pochodzą ze strony: miastopuck.pl

Kontakt

Urząd Miasta w Pucku
ul. 1 Maja 13
Puck
tel. 58 673 11 05
oswiata@miasto.puck.pl
miastopuck.pl

Dokumenty

do pobrania