Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Rady Miasta Puck

organizator:

Urząd Miasta w Pucku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 10.07.2020

Stypendia Rady Miasta Puck

Zmieniają się zasady przyznawania STYPENDIUM RADY MIASTA PUCK na kolejny rok szkolny. To konsekwencja zmiany stanu prawnego, w tym zmiany brzmienia art.90t ust.4 ustawy o systemie oświaty poprzez wprowadzenie zapisu, wmyśl którego stypendia skierowane są do uczniów pobierających naukę na terenie Miasta Puck, a nie jak dotychczas dla uczniów, których miejscem zamieszkania było Miasto Puck.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Do 10 lipca 2020 r. można składać wnioski o stypendium Rady Miasta Puck. Informacja o WNIOSKUJĄCYM dotyczy roku 2019/2020 a osiągnięcia muszą być potwierdzone przez Dyrektora szkoły.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Urząd Miasta w Pucku

1 Maja 13,
Biuro Obsługi Klienta

UDZIELANIE INFORMACJI

Gabriela Albertin – główny specjalista ds. oświaty

Urząd Miasta w Pucku, ul. 1 Maja 13, pokój 206, tel. 58/6731105, e-mail: oswiata@miasto.puck.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony WNIOSEK z potwierdzoną średnią ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego (przez Dyrektora Szkoły lub upoważnioną osobę).
Kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych w poprzednim roku szkolnym (dyplomy, zaświadczenia itp.) poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę lub po okazaniu oryginałów – przez pracownika Urzędu Miasta w Pucku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski o stypendia mogą składać sami zainteresowani, a w przypadku osób nieletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Komplet dokumentów, tj. wnioski wraz z załącznikami spięte zszywaczem (prosimy nie bindować dokumentów) należy złożyć Biurze Obsługi Klienta w nieprzekraczalnych terminie do 10 lipca 2020 r.
Uwaga! Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta w Pucku po 10 lipca będą traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

UCZNIOWIE

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy uzyskali min. bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej:

 • 5,0 – uczeń po VI klasie szkoły podstawowej
 • 4,8 – uczeń/absolwent szkoły ponadpodstawowej.
  a ponadto:

  • jest laureatem lub finalistą konkursów/olimpiad przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie bardzo dobre wyniki w nauce;
  • jest medalistą zawodów sportowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;
  • jest laureatem lub finalistą przeglądów i konkursów artystycznych na szczeblu rejonowym,
  • wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;
  • posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy, a jednocześnie osiąga dobre wyniki w nauce.

Dodatkowymi uzupełniającymi kryteriami branymi pod uwagę przez komisję stypendialną są:

 • stopień trudności pokonywany przez ucznia/słuchacza lub studenta w uzyskaniu wymienionych wyżej osiągnięć (np. niepełnosprawność);
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie;
 • działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Informacje pochodzą ze strony: miastopuck.pl

Kontakt

Urząd Miasta w Pucku
ul. 1 Maja 13
Puck
tel. 58 673 11 05
oswiata@miasto.puck.pl
miastopuck.pl

Dokumenty

do pobrania