Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne25
 • naukowe109
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Rady Miasta Puck 2024

organizator:

Urząd Miasta w Pucku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.07.2024

Stypendia Rady Miasta Puck 2024

Stypendia skierowane są do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Miasta Puck.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Do 15 lipca 2024 r. można składać wnioski o stypendium Rady Miasta Puck. Informacja o Wnioskującym dotyczy roku 2023/2024, a osiągnięcia muszą być potwierdzone przez Dyrektora szkoły.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Urząd Miasta w Pucku,
ul. 1 Maja 13,
Biuro Obsługi Klienta

UDZIELANIE INFORMACJI
Marzena Pałka – podinspektor ds. oświaty
Urząd Miasta w Pucku, ul. 1 Maja 13, pokój 206, tel. 58/673 05 11
e- mail: oswiata2@miasto.puck.pl

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wypełniony wniosek z potwierdzoną średnią ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego przez Dyrektora Szkoły lub upoważnioną osobę.
2. Kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach uzyskanych w poprzednim roku szkolnym – dyplomy, zaświadczenia itp., poświadczone za zgodność z oryginałem przez szkołę lub po okazaniu oryginałów – przez pracownika Urzędu Miasta w Pucku.

Wnioski o stypendia mogą składać sami zainteresowani, a w przypadku osób nieletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.

Komplet dokumentów, tj. wnioski wraz z załącznikami spięte zszywaczem (prosimy nie bindować dokumentów) należy złożyć Biurze Obsługi Klienta w nieprzekraczalnych terminie do 15 lipca 2023 r.
Uwaga! Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta w Pucku po 15 lipca będą traktowane jako wnioski złożone po terminie i nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy uzyskali min. bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej:

 • 5,5 – uczeń po VI klasie szkoły podstawowej
 • 5,3 – uczeń/absolwent szkoły ponadpodstawowej.
  a ponadto:
 • jest laureatem lub finalistą konkursów/olimpiad przedmiotowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie bardzo dobre wyniki w nauce;
 • jest medalistą zawodów sportowych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;
 • jest laureatem lub finalistą przeglądów i konkursów artystycznych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce;
 • posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy, a jednocześnie osiąga dobre wyniki w nauce.

Dodatkowymi uzupełniającymi kryteriami branymi pod uwagę przez komisję stypendialną są:

 • stopień trudności pokonywany przez ucznia/słuchacza w uzyskaniu wymienionych wyżej osiągnięć (np. niepełnosprawność);
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie;

uczeń szkoły podstawowej nie mniej niż 20 godzin w ciągu roku szkolnego,

uczeń szkoły ponadpodstawowej nie mniej niż 50 godzin w ciągu roku szkolnego.

 • działalność na rzecz środowiska lokalnego.

Szczegóły dotyczące kryteriów zawarte są w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIUM RADY MIASTA PUCK DLA UCZNIÓW (załącznik do Uchwały Nr XVI/10/2019 Rady Miasta Puck z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Rady Miasta Puck za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe dla uczniów pobierających naukę w Mieście Puck) oraz Uchwała nr LXXI/5/2023 Rady Miasta Puck z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendium Rady Miasta Puck za wybitne osiągnięcia naukowe , artystyczne i sportowe dla uczniów pobierających naukę w Mieście Puck.

Informacje pochodzą ze strony: miastopuck.pl

Inne oferty stypendiów dla uczniów możecie znaleźć w naszej bazie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Miasta w Pucku
ul. 1 Maja 13
Puck
tel. 58 673 05 11
oswiata2@miasto.puck.pl
miastopuck.pl