Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
 • artystyczne24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia „Mam Pasję Powyżej Średniej” Fundacji ORLEN – DAR SERCA

organizator:

Fundacja ORLEN - DAR SERCA

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 29.09.2016
wartość stypendium: 300 zł miesięcznie

Stypendia „Mam Pasję Powyżej Średniej” Fundacji ORLEN – DAR SERCA

Rusza kolejna edycja programu stypendialnego dla uczniów z Płocka i powiatu.

Najzdolniejsi uczniowie z Płocka i powiatu płockiego mogą starać się o stypendium Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”. To już VIII edycja programu „MAM PASJĘ POWYŻEJ ŚREDNIEJ”, która rusza z początkiem nowego roku szkolnego. 

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają poniższe warunki:

 1. są mieszkańcami Płocka lub powiatu płockiego;
 2. mają średnią z przedmiotów na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego 4,3 lub wyższą;
 3. mają inne udokumentowane szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, nauki;
 4. w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych o trzyletnim programie nauki) lub 20 lat (w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych o czteroletnim programie nauki);
 5. są zaangażowani w działania społeczne.

Aplikować można na stronie: www.orlendarserca.pl

Wnioski o stypendia na rok szkolny 2016/2017 Wnioskodawcy składają w następujący sposób:

 1. w terminie do 29 września 2016 r. należy wypełnić formularz aplikacyjny on-line, dostępny na stronie www.orlendarserca.pl, a następnie
 2. w terminie do 30 września 2016 r. należy przesłać wydrukowany wniosek oraz komplet wymaganych dokumentów na adres Fundacji:

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”,

ul. Chemików 7, 09-411 Płock

z dopiskiem: „DIM PŁOCK”.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię świadectwa z roku szkolnego 2015/2016 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę, do której uczeń uczęszcza;
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania ucznia stwierdzające dochody rodziny w roku 2015 oraz – w przypadku rodzin posiadających
  gospodarstwo rolne – również zaświadczenie o dochodach uzyskanych za rok 2014 wystawione przez urząd gminy właściwy dla miejsca zamieszkania. W przypadku osiągania dochodów innego rodzaju (zasiłki / zapomogi / świadczenia alimentacyjne, etc.) konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających ich wysokość uzyskaną w 2015 r.
  W przypadku rodziców samotnie wychowujących dziecko/dzieci konieczne jest dołączenie pisemnego oświadczenia o wysokości alimentów otrzymanych w 2015 r.;
 3. zaświadczenia ze szkół bądź uczelni wyższych dotyczące rodzeństwa kandydata, jeżeli kandydat posiada rodzeństwo, w celu ustalenia czy rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę;
 4. w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kopię orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu lub szkołę;
 5. kserokopię dowodu osobistego rodzica /opiekuna lub pełnoletniego ucznia; kopie dokumentów uwiarygodniających osiągnięcia dziecka (np. ze szkoły, klubu sportowego itp.) oraz poświadczających zaangażowanie w działania społeczne, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wystawcę dokumentu (np. organizację pozarządową) lub szkołę

Informacje pochodzą ze strony: www.orlendarserca.pl

Kontakt

Fundacja ORLEN - DAR SERCA
ul. Chemików 7
09-411 Płock
Tel.: 22 778 08 51
fundacja@orlen.pl
www.orlendarserca.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin