Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie73
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne12
 • naukowe95
 • sportowe32
 • artystyczne39
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Prezydenta Przemyśla 2024

organizator:

Urząd Miejski w Przemyślu

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 30.06.2024

Stypendia Prezydenta Przemyśla 2024

Już od ośmiu lat najzdolniejsi uczniowie przemyskich szkół mają możliwość ubiegania się o finansowe nagrody za swoje osiągnięcia, czyli Stypendia Prezydenta Miasta. W ten sposób samorząd nagradza młodych przemyślan za wybitne wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w różnego rodzaju konkursach, turniejach i olimpiadach.

Za chwilę zakończenie roku szkolnego. Młodzież otrzyma swoje świadectwa i rozpocznie wakacyjny wypoczynek. Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu rozpocznie zaś przyjmowanie wniosków od wszystkich, którzy chcieliby zostać laureatami tegorocznej edycji Stypendium Prezydenta Miasta. Należy jednak pamiętać, że warunkiem otrzymania stypendium jest spełnienie kryteriów, które przedstawiamy poniżej.

Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla może otrzymać uczeń uczęszczający do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie miasta Przemyśla, który spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • uzyskał średnią ocen z wszystkich zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym co najmniej:

5,6 – w przypadku uczniów szkół podstawowych, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz klas I-II Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia

5,4 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas III-VI Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia,

 • jest laureatem olimpiady lub turnieju o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020r. poz. 1036 z późn. zm.), co potwierdza zaświadczenie, o którym mowa w ww. rozporządzeniu,
 • jest laureatem ogólnopolskiego lub międzynarodowego konkursu artystycznego organizowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. z 2023 poz. 2279) co potwierdza dyplom, o którym mowa w ww. rozporządzeniu,
 • uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym szkół, przez które rozumie się zajęcie:

1 miejsca na szczeblu wojewódzkim,

1-6 miejsca na szczeblu ogólnokrajowym lub międzynarodowym,

wymagana – uwierzytelniona kserokopia dyplomu potwierdzającego osiągnięty wynik przez szkołę, do której uczęszcza uczeń, wraz z informacją dyrektora szkoły potwierdzającą udział ucznia w zawodach sportowych.

Wniosek wraz z załącznikami (tzn. z kopią świadectwa szkolnego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz z zaświadczeniem lub dyplomem potwierdzającym spełnienie powyższych kryteriów), pełnoletni uczeń lub rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego składa do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, w terminie do 30 czerwca danego roku.

Następnie wnioski, które spełniają ww. kryteria dyrektor szkoły składa do Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie do 10 lipca br.

Uczeń spełniający więcej niż jedno kryterium, spośród wymienionych w pkt 1-4, otrzymuje tylko jedno stypendium.

Stypendium przyznawane jest raz w roku, za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym.

Wysokość stypendium wynosi 1 000 zł.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: przemysl.pl

A w naszej bazie znajdziecie więcej ofert stypendiów dla uczniów!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Miejski w Przemyślu
ul. Rynek 1
37-700, Przemyśl
tel. 16 678 68 20
kancelaria@um.przemysl.pl
www.przemysl.pl