Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci70
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe88
 • inne15
 • artystyczne31
 • sportowe25
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Prezydenta Miasta Radomsko 2020

organizator:

Urząd Miasta Radomsko

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.08.2020
termin rozstrzygnięcia: 31.10.2020

Stypendia Prezydenta Miasta Radomsko 2020

Jak co roku stypendia Prezydenta miasta Radomsko udzielane są dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie gminy Miasta Radomska. Wnioski należy składać do 31.08.2020 r.  osobiście lub pocztą na adres Urzędu miasta Radomska.

I. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje:

1. uczniom szkół podstawowych:

a) w odniesieniu do uczniów klas IV – V, jeżeli osiągnęli średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,70 oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, lub jeżeli spełniają łącznie poniższe wymagania:

 • uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,40;
 • legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;
 • są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

b) w odniesieniu do uczniów klas VI – VII, jeżeli osiągnęli średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,60 oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, lub jeżeli spełniają łącznie poniższe wymagania:

 • uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,30;
 • legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;
 • są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

c) w odniesieniu do uczniów klas VIII, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:

 • uzyskali średnią z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,20;
 • legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;
 • są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub na egzaminie ósmoklasisty uzyskali średnią ze wszystkich przedmiotów co najmniej na poziomie 90%.

2. uczniom szkół ponadpodstawowych, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:

 • uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,00;
 • legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;
 • są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu co najmniej ogólnopolskim.

II. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • uzyskali indywidualne czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;
 • uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,00;
 • legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania.

WNIOSKODAWCA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ JEDEN RODZAJ STYPENDIUM

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Radomsko;
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopię świadectwa;
 • zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły. dotyczące średniej oceny końcoworocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: radomsko.pl

W naszej bazie stypendiów znajdziecie jeszcze więcej ofert skierowanych do uczniów!

Kontakt

Urząd Miasta Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
44 685 44 75
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

Dokumenty

do pobrania