Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Prezydenta Miasta Radomsko 2020

organizator:

Urząd Miasta Radomsko

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.08.2020
termin rozstrzygnięcia: 31.10.2020

Stypendia Prezydenta Miasta Radomsko 2020

Jak co roku stypendia Prezydenta miasta Radomsko udzielane są dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie gminy Miasta Radomska. Wnioski należy składać do 31.08.2020 r.  osobiście lub pocztą na adres Urzędu miasta Radomska.

I. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje:

1. uczniom szkół podstawowych:

a) w odniesieniu do uczniów klas IV – V, jeżeli osiągnęli średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,70 oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, lub jeżeli spełniają łącznie poniższe wymagania:

 • uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,40;
 • legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;
 • są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

b) w odniesieniu do uczniów klas VI – VII, jeżeli osiągnęli średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,60 oraz legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania, lub jeżeli spełniają łącznie poniższe wymagania:

 • uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,30;
 • legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;
 • są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

c) w odniesieniu do uczniów klas VIII, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:

 • uzyskali średnią z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,20;
 • legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;
 • są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub na egzaminie ósmoklasisty uzyskali średnią ze wszystkich przedmiotów co najmniej na poziomie 90%.

2. uczniom szkół ponadpodstawowych, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki:

 • uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,00;
 • legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania;
 • są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu co najmniej ogólnopolskim.

II. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • uzyskali indywidualne czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim;
 • uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,00;
 • legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania.

WNIOSKODAWCA MOŻE UBIEGAĆ SIĘ JEDEN RODZAJ STYPENDIUM

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Radomsko;
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopię świadectwa;
 • zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły. dotyczące średniej oceny końcoworocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
 • potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: radomsko.pl

W naszej bazie stypendiów znajdziecie jeszcze więcej ofert skierowanych do uczniów!

Kontakt

Urząd Miasta Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
44 685 44 75
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

Dokumenty

do pobrania