Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • naukowe55
 • socjalne8
 • inne8
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe

organizator:

Stowarzyszenie Razem dla Wysznic

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 07.08.2012

Stypendia pomostowe

Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic” zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w kolejnej edycji programu Stypendiów Pomostowych. O udział w programie mogą się starać maturzyści zameldowani na terenie gminy Wisznice spełniający następujące kryteria:

 • zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1050 zł netto, lub 1200 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 105 punktów na maturze po przeliczeniu wg. opisanego poniżej algorytmu,
 • wykazać się działalnością na rzecz lokalnej społeczności.

Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”, która po analizie złożonych przez kandydatów dokumentów przyznaje rekomendacje. Dokumentami niezbędnymi są:

 • formularz zgłoszeniowy
 • potwierdzenie przyjęcia na I rok studiów
 • kopia świadectwa maturalnego
 • dokumenty potwierdzające dochód członków rodziny (zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego).

Dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy do dnia 7 sierpnia 2012 r. Maturzyści, którzy uzyskają rekomendację Stowarzyszenia „Razem dla Wisznic” będą zobowiązani do zarejestrowania się w systemie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do dnia 17 sierpnia 2012 r.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym

 1. Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. W ten sposób wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów sumujemy i uzyskujemy łączną liczbę punktów, która stanowi podstawę oceny poziomu egzaminu maturalnego kandydatów do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.

W roku akademickim 2012/2013 stypendium wynosić będzie 5000 zł i będzie wypłacane w 10 comiesięcznych ratach. Koordynatorem Programu Stypendialnego wyznaczonym przez Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic” jest Daniel Dragan (tel.: +48 501 608 624; e-mail: daniel.dragan@wisznice.pl)

Informacje pochodzą ze strony: http://www.wisznice.pl/index.php/74-aktualnosci/1475-stypendia-dla-maturzystow

Kontakt

Stowarzyszenie Razem dla Wysznic
Wygoda 10a
21-580 Wygoda
tel. 83 378 20 79
daniel.dragan@wisznice.pl