Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci39
 • absolwenci10
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • socjalne6
 • muzyczne5
 • sportowe12
 • naukowe39
 • artystyczne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie4
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd34
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia pomostowe w ramach programu "Dyplom Marzeń" dla studentów z terenu gminy Gniew

organizator:

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 13.08.2010

Stypendia pomostowe w ramach programu "Dyplom Marzeń" dla studentów z terenu gminy Gniew

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2010 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mieszkają na terenie gminy Gniew
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 922 zł lub 1054 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższa niż 90. Osoba ubiegająca się o stypendium, korzystając z algorytmu zamieszczonego w załączniku do Regulaminu, oblicza samodzielnie liczbę punktów i wpisuje ja do wniosku
 • wybrali kierunek zgodny z potrzebami lokalnego rynku i zdobędą referencje od potencjalnego przyszłego pracodawcy (kryterium lokalne)

W pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną studenci kierunków  wskazanych przez sponsorów (Fama Gniew sp. z o.o. – 2 styp, Bank Spółdzielczy w Gniewie – 1 styp.)

Uczniowie spełniający wymagane regulaminem warunki zgłaszają bezpośrednio do Stowarzyszenia CAG, ul. Zamkowa 3, Pałacyk Myśliwski (biuro czynne pon. – pt. 12 – 16) swoje kandydatury do ubiegania się o stypendium.

Po przyjęciu na studia, student składa w Stowarzyszeniu CAG wniosek o stypendium, oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wraz z załącznikami, kopię zawiadomienia o przyjęciu na studia oraz kopię świadectwa maturalnego. Termin składania wniosków upływa 13 sierpnia 2010 roku.

Roczne stypendium wynosi 5.000 zł. Stypendium wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł każda, na indywidualne konta stypendystów.

Informacje pochodzą ze strony www.cag-gniew.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew
ul. Zamkowa 3
83-140 Gniew
tel.: 664 635 715
stowarzyszenie@cag-gniew.pl
www.cag-gniew.pl