Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie37
 • studenci49
 • absolwenci17
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
 • naukowe17
 • inne4
 • sportowe29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie14
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd40
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia pomostowe w ramach programu "Dyplom Marzeń" dla studentów z terenu gminy Gniew

organizator:

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 13.08.2010

Stypendia pomostowe w ramach programu "Dyplom Marzeń" dla studentów z terenu gminy Gniew

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2010 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mieszkają na terenie gminy Gniew
 • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 922 zł lub 1054 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższa niż 90. Osoba ubiegająca się o stypendium, korzystając z algorytmu zamieszczonego w załączniku do Regulaminu, oblicza samodzielnie liczbę punktów i wpisuje ja do wniosku
 • wybrali kierunek zgodny z potrzebami lokalnego rynku i zdobędą referencje od potencjalnego przyszłego pracodawcy (kryterium lokalne)

W pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną studenci kierunków  wskazanych przez sponsorów (Fama Gniew sp. z o.o. – 2 styp, Bank Spółdzielczy w Gniewie – 1 styp.)

Uczniowie spełniający wymagane regulaminem warunki zgłaszają bezpośrednio do Stowarzyszenia CAG, ul. Zamkowa 3, Pałacyk Myśliwski (biuro czynne pon. – pt. 12 – 16) swoje kandydatury do ubiegania się o stypendium.

Po przyjęciu na studia, student składa w Stowarzyszeniu CAG wniosek o stypendium, oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wraz z załącznikami, kopię zawiadomienia o przyjęciu na studia oraz kopię świadectwa maturalnego. Termin składania wniosków upływa 13 sierpnia 2010 roku.

Roczne stypendium wynosi 5.000 zł. Stypendium wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł każda, na indywidualne konta stypendystów.

Informacje pochodzą ze strony www.cag-gniew.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew
ul. Zamkowa 3
83-140 Gniew
tel.: 664 635 715
stowarzyszenie@cag-gniew.pl
www.cag-gniew.pl