Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Pomostowe na rok II Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2015

Stypendia Pomostowe na rok II Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

Stypendium naukowe na II rok studiów to forma wsparcia dla stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (studentów objętych Programem podczas I roku studiów). Stypendia przyznawane są w ramach ogłaszanego wiosną każdego roku konkursu PRYMUS, do którego przystąpić mogą wszyscy stypendyści pomostowi. Tym, którzy osiągną po I roku studiów najlepsze wyniki w nauce, przyznawane jest stypendium na II rok studiów.
Zasady i tryb składania wniosków:
 • Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości wniosku.
 • Do wniosku należy dołączyć wyciąg (lub jego kserokopię) z postępu w studiach, zawierający oceny z egzaminów i zaliczeń oraz adnotację o zaliczeniu I roku studiów. Kserokopia musi być poświadczona w dziekanacie za zgodność z oryginałem.
 • Wniosek na Konkurs należy nadsyłać na adres:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
w terminie zgodnym z harmonogramem obowiązującym w danym roku akademickim,
zamieszczonym na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
Zwycięzcy konkursu otrzymują roczne stypendium w wysokości 5.000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Dotychczas przeprowadzono dwanaście edycji Konkursu. Stypendia otrzymało 3.429 stypendystów pomostowych.
Informacje pochodzą ze strony: www.stypendia-pomostowe.pl

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
tel. 42 632 59 91
styp_II_rok@stypendia-pomostowe.pl
www.stypendia-pomostowe.pl/