Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Pomostowe na rok II Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2015

Stypendia Pomostowe na rok II Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

Stypendium naukowe na II rok studiów to forma wsparcia dla stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych (studentów objętych Programem podczas I roku studiów). Stypendia przyznawane są w ramach ogłaszanego wiosną każdego roku konkursu PRYMUS, do którego przystąpić mogą wszyscy stypendyści pomostowi. Tym, którzy osiągną po I roku studiów najlepsze wyniki w nauce, przyznawane jest stypendium na II rok studiów.
Zasady i tryb składania wniosków:
 • Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości wniosku.
 • Do wniosku należy dołączyć wyciąg (lub jego kserokopię) z postępu w studiach, zawierający oceny z egzaminów i zaliczeń oraz adnotację o zaliczeniu I roku studiów. Kserokopia musi być poświadczona w dziekanacie za zgodność z oryginałem.
 • Wniosek na Konkurs należy nadsyłać na adres:
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
w terminie zgodnym z harmonogramem obowiązującym w danym roku akademickim,
zamieszczonym na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.
Zwycięzcy konkursu otrzymują roczne stypendium w wysokości 5.000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Dotychczas przeprowadzono dwanaście edycji Konkursu. Stypendia otrzymało 3.429 stypendystów pomostowych.
Informacje pochodzą ze strony: www.stypendia-pomostowe.pl

Kontakt

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
ul. Sterlinga 27/29
90-212 Łódź
tel. 42 632 59 91
styp_II_rok@stypendia-pomostowe.pl
www.stypendia-pomostowe.pl/