Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe – gmina Pruchnik

organizator:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości i LGD "Z tradycją w nowoczesność"

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 17.08.2016

Stypendia pomostowe – gmina Pruchnik

LGD „Z Tradycją w Nowoczesność” przystąpiła do XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. W roku akademickim 2016/2017 planuje przyznać 7 stypendiów w wysokości 500 zł. miesięcznie – wypłacane przez 10 miesięcy.

Kandydat/-tka ubiegający/-a się o stypendium pomostowe w obrębie II segmentu musi spełnić łącznie następujące kryteria:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i być maturzystą z 2016 r. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2016 roku będą dyskwalifikowani.
 • zostać przyjęty/-a na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich,
 • mieszkać na terenach wiejskich lub miastach (do 20 tys. mieszkańców). Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem,
 • pochodzić z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1295 zł lub 1480 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczania liczby punktów zamieszczony jest na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl.

Kolejnym z warunków, które należy spełnić, aby otrzymać możliwość aplikowania o stypendium jest posiadanie rekomendacji LGD „Z Tradycją w Nowoczesność”. Rekomendacja udzielana jest tylko i wyłącznie mieszkańcom gmin wchodzących w skład LGD, tj. gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz miasta Radymna (kandydat powinien przedłożyć razem z wnioskiem zaświadczenie o zameldowaniu – okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl).

Termin składania wniosków on-line mija 17 sierpnia 2016 r. o godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w Biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016 r. do godz. 16:00.

Więcej informacji o stypendium można znaleźć na stronie internetowej LGD www.ztradycjawnowoczesnosc.pl i profilu na portalu Facebook.

W Urzędzie Miejskim w Pruchniku informacji o stypendium pomostowym udziela Pani Agnieszka Mendel tel. 166236117.

Informacje pochodzą ze strony: www.gminapruchnik.pl.

Kontakt

Biuro LGD
ul. Kościuszki 26
Jarosław
tel. 621 90 65
lgd.ztradycjawnowoczesnosc@gmail.com

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin