Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – gmina Skomlin

organizator:

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SKOMLIŃSKIEJ

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.07.2014

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – gmina Skomlin

W ramach programu ufundowane zostaną trzy stypendia w wysokości 5.000 zł każde, wypłacane w 10 ratach od października 2014 r. do lipca 2015 r. po 500 zł miesięcznie na indywidualne konta stypendystów.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści z Gminy Skomlin, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
– zostali przyjęci na pierwszy rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach, mających uprawnienia magisterskie;
– zameldowani na terenie Gminy Skomlin nie krócej niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia;
– pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się, nie wyższym, niż 1176,00 zł lub 1344,00 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2014 r), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
– osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (zgodnie z przeliczeniem wg odpowiedniego algorytmu);
– posiadają rekomendację Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej.
Informacje ze strony http://www.skomlin.com.pl

Kontakt

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SKOMLIŃSKIEJ
ul. Trojanowskiego 1
98-346 Skomlin
tel. 43 886 44 77
smzs@smzs.pl