Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie71
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne19
 • artystyczne41
 • naukowe87
 • inne8
 • sportowe31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie10
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – gmina Skomlin

organizator:

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SKOMLIŃSKIEJ

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 31.07.2014

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – gmina Skomlin

W ramach programu ufundowane zostaną trzy stypendia w wysokości 5.000 zł każde, wypłacane w 10 ratach od października 2014 r. do lipca 2015 r. po 500 zł miesięcznie na indywidualne konta stypendystów.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści z Gminy Skomlin, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
– zostali przyjęci na pierwszy rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach, mających uprawnienia magisterskie;
– zameldowani na terenie Gminy Skomlin nie krócej niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia;
– pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się, nie wyższym, niż 1176,00 zł lub 1344,00 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2014 r), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
– osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (zgodnie z przeliczeniem wg odpowiedniego algorytmu);
– posiadają rekomendację Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Skomlińskiej.
Informacje ze strony http://www.skomlin.com.pl

Kontakt

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SKOMLIŃSKIEJ
ul. Trojanowskiego 1
98-346 Skomlin
tel. 43 886 44 77
smzs@smzs.pl