Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe97
 • inne16
 • artystyczne37
 • socjalne14
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – gmina Młynary

organizator:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 22.08.2014

Stypendia pomostowe dla tegorocznych maturzystów – gmina Młynary

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary zaprasza przyszłych studentów pierwszego roku do sięgnięcia po stypendium. Wysokość stypendium wynosi 5000 zł dla każdego stypendysty.

Kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

1. Muszą być maturzystami 2014 roku, tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w tym roku.

2. Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż (dochód netto wyliczony z czerwca 2013 r.) 1176 zł lub 1344 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

3. Pochodzą z terenów gminy Młynary.

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm zamieszczony na stornie internetowej programu stypendia pomostowe. Kandydat bierze pod uwagę jedynie przedmioty zdawane PISEMNIE, ale na obydwu poziomach i mnoży je odpowiednio przez 0.4 (podstawa) i 0.6 (rozszerzenie) a następnie sumuje wszystkie punkty.

5. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowych na polskiej państwowej uczelni POSIADAJĄCEJ UPRAWNIENIA MAGISTERSKIE. W programie nie uczestniczą uczelnie kościelne, PWSZ z wyjątkiem tych, które posiadają uprawnienia magisterskie, kolegia nauczycielskie. Wykaz szkół uprawniających do uzyskania stypendium dostępny będzie na stronie po uruchomieniu wniosku on-line. Kandydat samodzielnie może też dowiedzieć się, czy uczelnia spełnia wymogi regulaminu sprawdzając na stronie uczelni czy ma ona uprawnienia magisterskie.

6. Uzyskali pozytywną rekomendację Stowarzyszania na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary.


Informacje ze strony http://www.mlynary.pl

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary
ul. Warszawska 1
14-420 Młynary
tel. 55 249 08 72
stow.mlynary@gmail.com