Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci40
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • naukowe56
 • socjalne8
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia pomostowe dla studentów I roku z gminy Międzychód

organizator:

Stowarzyszenie Nowy Międzychód, FEP

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 10.07.2017

Stypendia pomostowe dla studentów I roku z gminy Międzychód

Program Stypendiów Pomostowych czyli „Dyplom z marzeń” jest programem stypendialnym dla uzdolnionej i ambitnej młodzieży ze wsi i małych miast, ze środowisk wymagających edukacyjnego wsparcia, która pragnie rozpocząć studia. Celem Programu jest ułatwienie tej młodzieży pokonania wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów. Stypendium wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach, od października do lipca, w wysokości 500 zł, na indywidualne konta stypendystów.

Aby ubiegać się o stypendium na rok akademicki 2017/2018 , należy:

– być maturzystą z 2017 roku,

– zostać przyjętym na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,

– być mieszkańcem gminy Międzychód. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu.

– pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1600 zł netto lub 1800 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód z czerwca 2017 r.),

– osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze obliczane wg. załączonego logarytmu (do pobrania w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA),

– uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód.

W tym roku Stowarzyszenie przygotowuje się do współfinansowania 3 stypendiów. Aby uzyskać stypendium należy otrzymać rekomendację Stowarzyszenia Nowy Międzychód. W tym celu do dnia 10 lipca 2017 roku należy złożyć w Galerii Mebli Best przy ul. Pocztowej 3 w Międzychodzie kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, dochód netto wszystkich członków rodziny za czerwiec 2017 roku, dokument potwierdzający zameldowanie na terenie gminy Międzychód (może być kopia dowodu osobistego ), kopia świadectwa maturalnego i kserokopia zaświadczenie o przyjęciu na studia. Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Zaświadczenie o przyjęciu na studia można dołączyć po 10 lipca, w momencie otrzymania dokumentu z uczelni. Wnioski o przyznanie stypendiów opiniowane będą przez Lokalną Komisję Stypendialną działającą zgodnie z regulaminem.

Ogłoszenie listy rekomendowanych nastąpi w dniu 17 lipca 2017 r. na stronie www.nowymiedzychod.pl

Dodatkowych informacji udziela Krzysztof Suszka tel. 501 485 554 krzysztof.suszka@nowymiedzychod.pl

Informacje pochodzą ze strony www.nowymiedzychod.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Nowy Międzychód, FEP
ul. Kwiatowa 21
64-400 Międzychód
tel. 501 485 554
krzysztof.suszka@nowymiedzychod.pl
www.nowymiedzychod.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Algorytm