Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • artystyczne35
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia „Płocka szansa edukacyjna” 2024 – II nabór

organizator:

Urząd Miasta Płocka

Rodzaj:
naukowe, socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 21.06.2024

Stypendia „Płocka szansa edukacyjna” 2024 – II nabór

O stypendium Płockej szansy edukacyjnej mogą ubiegać się uczniowie:

 • uczęszczający do szkół dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock oraz publicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół publicznych, do czasu ukończenia kształcenia,
 • posiadający dochód na osobę w rodzinie poniżej 4.000 zł,
 • osiągający dobre wyniki nauczania, tzn. średnia ocen co najmniej:
  5,20 w szkole podstawowej klasy IV – VI,
  5,00 w szkole podstawowej klasy VII – VIII,
  4,50 w szkołach ponadpodstawowych,
 • posiadający rachunek bankowy – przy czym może to być rachunek bankowy ucznia lub osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia, zaś obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej.
Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 24 roku życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej.

Wniosek o przyznanie stypendium Płockiej szansy edukacyjnej można złożyć w terminach:

 • w czerwcu do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – stypendium na I semestr roku szkolnego (średni dochód – za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj)
 • do 5 dnia lutego – stypendium na II semestr roku szkolnego (średni dochód – za sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień)

UWAGA – program nie przewiduje innego terminu naboru wniosków, wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór wniosków trwać będzie wyłącznie do 21 czerwca 2024 roku

Stypendium Płockiej szansy edukacyjnej przyznawane jest każdorazowo na semestr, tj. okres pięciu miesięcy, wyłącznie w formie świadczenia pieniężnego przekazywanego przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy w następujących transzach:

 • za okres wrzesień – grudzień – do dnia 31 grudnia – wnioski złożone w czerwcu
 • za styczeń – do dnia 31 stycznia – wnioski złożone w czerwcu
 • za okres luty – czerwiec – do dnia 30 czerwca  – wnioski złożone w lutym.

Uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium w czerwcu, mają obowiązek dostarczyć w terminie do dnia 5 września do ZJO zaświadczenie o kontynuacji nauki odpowiednio w szkole ponadpodstawowej.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny za okres pięciu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, tj. w czerwcu – za styczeń luty, marzec, kwiecień, maj, zaś w  lutym – za sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.

Za dochód, zgodnie z § 2 pkt 2 Regulaminu, uważa się średni przychód za I, II, III, IV, V 2024 roku z uwzględnieniem 1/12 składników rocznych, bez względu na tytuł i źródło uzyskania, z wyjątkiem świadczeń wskazanych w § 3 ust. 6 Regulaminu, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, jeśli takie występują.

Średnia wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia obejmująca określone pięć miesięcy poprzedzające złożenie wniosku, tj.: sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień lub styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj – w zależności od terminu jego złożenia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium Płockiej szansy edukacyjnej powinna być poniżej 4.000 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stypendium Płockiej szansy edukacyjnej jest opodatkowane podatkiem dochodowym w wysokości 12 % po przekroczeniu kwoty 3.800 zł w skali roku.

Oznacza to, że w przypadku, gdy uczeń otrzyma stypendium z dwóch różnych źródeł, a ich wysokość łącznie przekroczy kwotę zwolnioną – 3.800 zł – przy składaniu rocznego zeznania podatkowego przez stypendystę za 2023 rok może wystąpić konieczność zapłaty podatku od otrzymanej kwoty powyżej 3.800 zł.

Informacje pochodzą ze strony: zjoplock.pl

Innych ofert stypendialnych dla uczniów szukajcie w wyszukiwarce mojestypendium.pl

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Miasta Płocka
ul. 3 Maja 16, 3 piętro
09-402 Płock
tel. 24 364 59 50
stypendia@zjoplock.pl
https://zjoplock.pl