Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci39
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe18
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • socjalne4
 • inne6
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie11
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów z gminy Wicko

organizator:

Urząd Gminy Wicko

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.10.2012

Stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów z gminy Wicko

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie uczęszczający do dziennych:

 • szkół podstawowych;
 • gimnazjów;
 • szkół ponadgimnazjalnych

Ponadto kandydaci muszą być zameldowani na terenie gminy Wicko.

Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą wykazać się:

– co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania;
– wysoką średnią ocen ( w zależności od rodzaju szkoły – szczegóły w regulaminie )
lub:
– udziałem w olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym;
– dobrą oceną z zachowania.

Stypendium przyznawane jest od 4. klasy szkoły podstawowej.

Wniosek może zostać złożony przez rodzica/opiekuna prawnego lub szkołę, w której uczy się uczeń ubiegający się o stypendium.

Podstawą przyznania stypendium jest:
– wniosek;
– potwierdzona kserokopia świadectwa szkolnego;
– dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie;

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Wicku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów dostępne w regulaminie do pobrania poniżej.

Informacje pochodzą ze strony www.wicko.pl

Kontakt

Urząd Gminy Wicko
Wicko 60
84-352 Wicko
tel. 861 11 82
ug@wicko.pl
www.wicko.pl