Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie73
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe95
 • inne12
 • sportowe32
 • artystyczne39
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów z gminy Wicko

organizator:

Urząd Gminy Wicko

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.10.2012

Stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów z gminy Wicko

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie uczęszczający do dziennych:

 • szkół podstawowych;
 • gimnazjów;
 • szkół ponadgimnazjalnych

Ponadto kandydaci muszą być zameldowani na terenie gminy Wicko.

Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą wykazać się:

– co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania;
– wysoką średnią ocen ( w zależności od rodzaju szkoły – szczegóły w regulaminie )
lub:
– udziałem w olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym;
– dobrą oceną z zachowania.

Stypendium przyznawane jest od 4. klasy szkoły podstawowej.

Wniosek może zostać złożony przez rodzica/opiekuna prawnego lub szkołę, w której uczy się uczeń ubiegający się o stypendium.

Podstawą przyznania stypendium jest:
– wniosek;
– potwierdzona kserokopia świadectwa szkolnego;
– dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie;

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Wicku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów dostępne w regulaminie do pobrania poniżej.

Informacje pochodzą ze strony www.wicko.pl

Kontakt

Urząd Gminy Wicko
Wicko 60
84-352 Wicko
tel. 861 11 82
ug@wicko.pl
www.wicko.pl