Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • socjalne13
 • sportowe26
 • naukowe94
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów z gminy Wicko

organizator:

Urząd Gminy Wicko

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.10.2012

Stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów z gminy Wicko

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie uczęszczający do dziennych:

 • szkół podstawowych;
 • gimnazjów;
 • szkół ponadgimnazjalnych

Ponadto kandydaci muszą być zameldowani na terenie gminy Wicko.

Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą wykazać się:

– co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania;
– wysoką średnią ocen ( w zależności od rodzaju szkoły – szczegóły w regulaminie )
lub:
– udziałem w olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym;
– dobrą oceną z zachowania.

Stypendium przyznawane jest od 4. klasy szkoły podstawowej.

Wniosek może zostać złożony przez rodzica/opiekuna prawnego lub szkołę, w której uczy się uczeń ubiegający się o stypendium.

Podstawą przyznania stypendium jest:
– wniosek;
– potwierdzona kserokopia świadectwa szkolnego;
– dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie;

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Wicku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów dostępne w regulaminie do pobrania poniżej.

Informacje pochodzą ze strony www.wicko.pl

Kontakt

Urząd Gminy Wicko
Wicko 60
84-352 Wicko
tel. 861 11 82
ug@wicko.pl
www.wicko.pl