Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów z gminy Wicko

organizator:

Urząd Gminy Wicko

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.10.2012

Stypendia naukowe dla uzdolnionych uczniów z gminy Wicko

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać uczniowie uczęszczający do dziennych:

 • szkół podstawowych;
 • gimnazjów;
 • szkół ponadgimnazjalnych

Ponadto kandydaci muszą być zameldowani na terenie gminy Wicko.

Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą wykazać się:

– co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania;
– wysoką średnią ocen ( w zależności od rodzaju szkoły – szczegóły w regulaminie )
lub:
– udziałem w olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym;
– dobrą oceną z zachowania.

Stypendium przyznawane jest od 4. klasy szkoły podstawowej.

Wniosek może zostać złożony przez rodzica/opiekuna prawnego lub szkołę, w której uczy się uczeń ubiegający się o stypendium.

Podstawą przyznania stypendium jest:
– wniosek;
– potwierdzona kserokopia świadectwa szkolnego;
– dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie;

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Wicku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów dostępne w regulaminie do pobrania poniżej.

Informacje pochodzą ze strony www.wicko.pl

Kontakt

Urząd Gminy Wicko
Wicko 60
84-352 Wicko
tel. 861 11 82
ug@wicko.pl
www.wicko.pl