Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia naukowe, artystyczne i sportowe w Gminie Siechnice

organizator:

Urząd Miejski w Siechnicach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 20.07.2015

Stypendia naukowe, artystyczne i sportowe w Gminie Siechnice

Organizator informuje, iż zgodnie z uchwałą Nr LXII/381/14 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 26 czerwca 2014 roku obowiązuje nowy termin składania wniosków o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego i sportowego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
Wnioski o przyznanie jednego ze stypendium, należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego w Siechnicach, ul. Jana Pawła II 12 do 20 lipca 2015 r., dołączając do niego:
 • uwierzytelnioną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za dany rok szkolny,
 • uwierzytelnione przez jednego z wnioskodawców kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe  osiągnięte za dany rok szkolny o randze co najmniej powiatowej.
O stypendium naukowe lub artystyczne ubiegać się mogą uczniowie klas IV – VI publicznych
i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniowie publicznych i niepublicznych gimnazjów, zamieszkujący na terenie Gminy Siechnice, posiadający udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne o randze co najmniej powiatowej za rok szkolny 2014/2015.
Natomiast do ubiegania się o stypendium sportowe uprawnieni są uczniowie klas IV – VI publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniowie wszystkich klas publicznych i niepublicznych gimnazjów, stale zamieszkujący na terenie Gminy Siechnice, uprawiający określoną dyscyplinę sportową i posiadający udokumentowane wyniki oraz osiągnięcia sportowe o randze co najmniej powiatowej za rok szkolny 2014/2015. Za te osiągnięcia uczeń powinien posiadać dokumenty w postaci dyplomów, zaświadczeń, itp.
Poniżej linki do podjętych uchwał, dotyczących przyznawania stypendiów:
W załączniku umieszczamy wnioski o przyznanie wybranego stypendium.
Informacje pochodzą ze strony www.siechnice.gmina.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Siechnicach
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice
tel. 71 786 09 01
biuro@umsiechnice.pl
www.siechnice.gmina.pl