Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów

organizator:

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 18.08.2014

Stypendia na I rok studiów

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum uczestniczy w realizacji XIII edycji programu Stypendiów Pomostowych prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Współfinansuje stypendia na pierwszy rok studiów dla młodych zdolnych osób pochodzących z małych miejscowości i z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
Stypendium wynosi 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.
Aby ubiegać się o stypendium należy:
 ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2014 r. i być maturzystą z 2014 roku,
 zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
 pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców na terenie woj. lubuskiego.
Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.
Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione łącznie, a dodatkowo wymagana jest rekomendacja Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.
Informacja ze strony http://www.fundacjacp.org/.

Kontakt

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
tel. 95 759 23 89
m.wankiewicz@fundacjacp.org