Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów – Zakliczyn

organizator:

Stowarzyszenie BEZ BARIER

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 18.08.2014

Stypendia na I rok studiów – Zakliczyn

Aplikować o stypendium na I rok studiów może zdolny i ambitny maturzysta, współpracujący ze SPON BEZ BARIER, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w roku 2014 i spełnia poniższe kryteria:

• zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyskał na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (punkty liczone są w oparciu o algorytm w Generatorze wniosków);
• zostanie przyjęty w roku akademickim 2014/2015 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych
• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
• pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto, lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

oraz posiada rekomendację (współpraca w zakresie wolontariatu) organizacji lokalnej uczestniczącej w Programie (SPON „BEZ BARIER”), która współfinansuje stypendia z własnych środków. Liczba udzielanych rekomendacji zależy od możliwości organizacji.

Wnioski w wersji elektronicznej należy składać on-line. Generator jest aktywny  w okresie naboru (od 1.07  do  18.08 2014 r. do godz.16.00)  http://fep.home.pl/wnioski/

Do dnia 22 sierpnia 2014 r. należy złożyć (wydrukowany z systemu) wniosek wraz z załącznikami wg informacji podanej na końcu wypełnionego i wydrukowanego wniosku. Wnioski składać w siedzibie SPON Bez Barier, która rekomenduje kandydata do Programu. Następnie wyboru stypendystów dokona Komisja Stypendialna w Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Ogłoszenie listy stypendystów nastąpi około 3 października 2014 r. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.

Honorowy Patronat nad XII edycją Programu Stypendiów Pomostowych sprawuje Pani Anna Komorowska, Małżonka Prezydenta RP.

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja BGK, Fundacja Wspomagania Wsi, Koalicja lokalnych organizacji pozarządowych, rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundację im. Stefana Batorego oraz organizacji lokalnych.

Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium, warunki udziału w Programie a ponadto zasady aplikowania znajdują się  na stronie internetowej Programu http://www.stypendia-pomostowe.pl. Wszelkie informacje na ten temat można także uzyskać dzwoniąc 14/66-53-999 lub 42/ 632-59-91 a także pisząc (adres mailowy:fep@fep.lodz.pl)

Informacje pochodzą ze strony www.bezbarier.org

Kontakt

Stowarzyszenie BEZ BARIER
ul. Tarnowska 2, II piętro, p.20
32-840 Zakliczyn

biuro@bezbarier.org
www.bezbarier.org