Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne43
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Myszyńca

organizator:

Stowarzyszenie Kurpsie Razem

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 10.08.2012

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Myszyńca

Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Są maturzystami z 2012 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku (maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2012 roku będą dyskwalifikowani);

2. Mieszkają na terenie jednej z gmin wchodzących w skład Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki;

3. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2012r. kwoty 1050zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1200zł netto w przeliczeniu na osobę, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 105 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 (poz. podstawowy) oraz 0,6 (poz. rozszerzony), a następnie sumowane;

5. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na rok akademicki 2012/2013 rekomenduje 7 maturzystów do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości 5000,00zł.

Pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z gminy objętej programem.

W celu ubiegania się o stypendium niezbędne są następujące dokumenty:

1. Kserokopia świadectwa dojrzałości;

2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów netto rodziny w czerwcu 2012r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”).

Termin:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2012r. na adres: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium dostępne są na stronie www.stypendia-pomostowe.pl

Informacje pochodzą ze strony www.kurpsierazem.eu

Kontakt

Stowarzyszenie Kurpsie Razem
ul. Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec
tel: 51 747 94 18 / 887 337 614
kurpsierazem@wp.pl
www.kurpsierazem.eu