Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
 • artystyczne19
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Kielc

organizator:

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 14.08.2013

Stypendia na I rok studiów dla studentów z okolic Kielc

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2013 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a). mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach (do 20 tys. mieszkańców) potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
b). pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1120 zł 1 lub 1280 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2013 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
c). osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105.
Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm.
d). zostali przyjęci na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,

Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie, a ponadto powinieneś:

 • posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w Programie, która współfinansuje stypendia z własnych środków. Liczba udzielanych rekomendacji zależy od możliwości organizacji.
 • ważne jest abyś przed zalogowaniem się skontaktował ze Stowarzyszeniem Świętokrzyski Fundusz Lokalny!

Wnioski będą składane on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2013 r.

Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line zapoznaj się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2013/2014 – segment II, następnie przygotuj dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:
1.  kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
2.  zaświadczenie o przyjęciu na studia,
3.  dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów Twojej rodziny w czerwcu 2013 r.,
*próg dochodu uprawniający do ubiegania się o stypendium pomostowe wynosi w XII edycji 1.120 zł netto (lub 1.280 zł netto jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).
4. dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji od Stowarzyszenia Świętokrzyski Fundusz Lokalny.

Termin składania wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2013 r.

Termin złożenia wniosku on-line upływa 14 sierpnia 2013 r. (do 16-ej).
Po zakończeniu wypełniania wniosku drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie organizacji lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2013 r.

Informacje pochodzą ze strony funduszlokalny.kielce.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny
ul. Chęcińska 27A/5
25-020 Kielce


funduszlokalny.kielce.pl