Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gminy Ruciane-Nida, Pisz, Orzysz, Piecki, Biała Piska

organizator:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
warmińsko-mazurskie
termin składania wniosków: 23.08.2013

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gminy Ruciane-Nida, Pisz, Orzysz, Piecki, Biała Piska

W roku akademickim 2013/2014 nasza organizacja planuje przyznać 10 stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy najlepszym maturzystom.
Aby ubiegać się o stypendium student I roku studiów stacjonarnych musi wypełnić wniosek on-line, który znajduje na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. (link na www.spdim.pl)
Formularze będą aktywne od 1 lipca 2013 r. do 14 sierpnia 2013 r. do godz. 16:00. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć w siedzibie Biura Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2013 r.
Kandydat/-tka ubiegający/-a się o stypendium musi spełnić łącznie następujące kryteria:
 • być maturzystą z 2013 r., tzn. ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w bieżącym roku.
 • zostać przyjęty/-a na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie,
 • osiągnąć na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 105.
 • mieszkać na terenie gminy Ruciane-Nida, Pisz, Orzysz, Piecki, Biała Piska. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia
 • pochodzić z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1120 zł lub 1280 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2013 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • posiadać rekomendację Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzież
Informację pochodzą ze strony: www.spdim.pl

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
ul. Kolejowa 2B
Ruciane-Nida
tel. 510 211 940
spdimrn@gmail.com
www.spdim.pl