Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • socjalne14
 • naukowe97
 • inne16
 • artystyczne37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gmin:Baranowo,Czarnia,Jednorożec,Kadzidło,Lelis, Łyse

organizator:

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 07.08.2015

Stypendia na I rok studiów dla studentów z gmin:Baranowo,Czarnia,Jednorożec,Kadzidło,Lelis, Łyse

Program jest skierowany do wszystkich osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:
1. Są maturzystami 2015 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku (maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2015 roku będą dyskwalifikowani);
2. Mieszkają na terenie jednej z gmin, na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki;
3. Pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2015r. kwoty 1225,00zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1400,00zł netto w przeliczeniu na osobę, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest DZIECKO legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;
4. Osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane PISEMNIE na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane;
5. Dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.
Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na rok akademicki 2015/2016 rekomenduje 7 maturzystów do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości 5000,00zł.
Pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z danej gminy objętej programem.
W celu ubiegania się o stypendium niezbędne są następujące dokumenty:
1. Kserokopia świadectwa dojrzałości;
2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów netto rodziny w czerwcu 2015r. (załączniki do oświadczenia będą wymagane na etapie uzyskania przez maturzystę rekomendacji Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”).
Termin:
Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 07 sierpnia 2015r. na adres: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.
UWAGA! W przypadku przesyłek pocztowych decyduje data wpływu dokumentów do biura.
Biuro Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” znajduje się w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec, II piętro, pok. 31 i 32 i jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00.
Informacje pochodzą ze strony www.kurpsierazem.eu

Kontakt

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”
ul. Plac Wolności 60
07-430 Myszyniec


www.kurpsierazem.eu