Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne8
 • sportowe32
 • socjalne19
 • artystyczne43
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia marszałka województwa pomorskiego dla studentów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 31.08.2012

Stypendia marszałka województwa pomorskiego dla studentów

Stypendia marszałka województwa pomorskiego dla studentów

Departament Edukacji i Sportu UMWP informuje o kolejnej edycji wsparcia stypendialnego dla studentów, mieszkańców województwa pomorskiego. Stypendium adresowane jest dla studentów, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów i uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,5 oraz spełnia najwyższą ilość podanych kryteriów:

 • studiuje/studiował równolegle na kilku kierunkach
 • realizuje/realizował indywidualny tok studiów
 • posiada osiągnięcia naukowe ( np. publikacje, referaty )
 • brał udział w konferencjach, wystawach, koncertach
 • uczestniczył w pracach naukowo-badawczych
 • współpracuje/współpracował z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi

Dodatkowymi okolicznościami branymi pod uwagę przy przyznawaniu stypendium będą:

 • stopień trudności pokonywany przez kandydata w uzyskaniu osiągnięć ( np. niepełnosprawność )
 • współpraca z organizacjami pożytku publicznego lub działalność w wolontariacie

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2012 r. w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk, osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Komisja stypendialna, rozpatrując wnioski o przyznanie stypendium marszałka, będzie brać pod uwagę osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2011/2012, zgodnie z kryteriami wskazanymi w regulaminie przyznawania stypendium.

Stypendia będą przyznawane na okres 9 miesięcy ( od 1 października do 30 czerwca ) w wysokości maksymalnie 380zł miesięcznie.

Lista stypendystów zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu po 20 września 2012 r.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przekazanie wniosku wraz z tabelą osiągnięć studenta także w wersji elektronicznej w programie Microsoft Word (nie zeskanowane) na adres: stypendiamarszalka@pomorskie.eu

Informacje pochodzą ze strony http://urzad.pomorskie.eu/pl/

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 326 85 68, 58 326 88 48
stypendiamarszalka@pomorskie.eu
urzad.pomorskie.eu/pl