Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci46
 • absolwenci23
 • doktoranci3
 • naukowcy2
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe20
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • naukowe19
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa5
 • samorząd39
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów medycyny

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, podkarpackie
termin składania wniosków: 09.11.2023

Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów medycyny

Studenci kierunku lekarskiego mogą składać wnioski o stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego. Właśnie ruszył pierwszy nabór w ramach programu: „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe”. Wnioski można składać do 8 listopada.

Studenci medycyny, którzy zobowiążą się po ukończeniu studiów do pracy we wskazanych szpitalach na Podkarpaciu, w jednej z deficytowych specjalizacji, mogą otrzymać miesięczne wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

Stypendium w kwocie 3 tys. złmiesięcznie przyznawane jest na okres:

 • 9 miesięcy, tj. na VI rok studiów, jeśli stypendysta rozpoczyna VI rok studiów;
 • 18 miesięcy, tj. na V i VI rok studiów, jeśli stypendysta rozpoczyna V rok studiów;\
 • 27 miesięcy tj. na IV, V i VI rok studiów, jeśli stypendysta rozpoczyna IV rok studiów.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem IV, V lub VI roku, kształcącym się na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku;
 • zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia, po zakończeniu stażu podyplomowego, w podmiocie leczniczym/szpitalu w wybranej deficytowej specjalizacji lekarskiej niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, jednak nie później niż 10 miesięcy po jego uzyskaniu, na okres pracy:
  2 lata, gdy student pobiera stypendium od VI roku studiów,
  3 lata, gdy student pobiera stypendium od V roku studiów,
  4 lata, gdy student pobiera stypendium od IV roku studiów.;
 • zobowiąże się do poinformowania zarządu województwa o odbywanej specjalizacji i podmiocie leczniczym/szpitalu, w którym będzie ona odbywana, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia odbywania specjalizacji oraz o odpracowaniu stypendium w terminie 30 dni od dnia zakończenia odpracowania stypendium;

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił też wykaz deficytowych specjalizacji w poszczególnych szpitalach i podmiotach leczniczych, prowadzonych przez samorząd województwa. Są to: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, choroby płuc, choroby wewnętrzne, gastroenterologia, kardiochirurgia, medycyna pracy, ratunkowa i rodzinna, a także neonatologia, neurochirurgia, neurologia, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia, patomorfologia, pediatria, położnictwo i ginekologia, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, reumatologia, radiologia i diagnostyka obrazowa.

Koszt realizacji programu stypendialnego dla studentów medycyny w ujęciu trzyletnim, czyli w latach 2023 – 2025 wyniesie ponad 3,2 mln złotych.

Informacje pochodzą ze strony: www.podkarpackie.pl

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
tel. 17 850 17 00
urzad@podkarpackie.pl
www.podkarpackie.pl