Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • sportowe12
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia m.st. Warszawy „Sapere Auso”

organizator:

Urząd m.st. Warszawy

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.08.2020

Stypendia m.st. Warszawy „Sapere Auso”

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach trzynastej edycji projektu stypendialnego m.st. Warszawy SAPERE AUSO, adresowanego do najzdolniejszych uczniów warszawskich publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, skutkującą m.in. ograniczeniami w odnotowaniu w roku szkolnym 2019/2020 niektórych osiągnięć wpisujących się w kryteria merytoryczne oraz w związku z reformą oświatową, zgodnie z którą z końcem roku szkolnego 2018/2019 zostały wygaszone gimnazja – bieżąca edycja niniejszego projektu będzie inna niż dotychczasowe.

Stypendia adresowane są również do uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy SAPERE AUSO mogły wyróżniać także wyjątkowe osiągnięcia związane z własnym dorobkiem naukowym, badawczym, twórczym lub szczególne zaangażowanie społeczne.

UWAGA ZMIANA!

Od bieżącej edycji projektu, wnioski o stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO można wypełniać w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS), dostęp: www.um.warszawa.pl/stypendia

System jest obecnie w fazie pilotażu i na bieżąco udoskonalany, aby jak najlepiej mógł służyć wszystkim zainteresowanym. W przypadku ewentualnych problemów technicznych należy kontaktować się pod adresem: esdospomoc@centrumjp2.pl

KTO MOŻE ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?

Zgodnie z regulaminem udzielania stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO, przyjętym uchwałą nr XIII/253/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. Woj. Maz. poz. 6968), stypendia mogą zostać przyznane uzdolnionym uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych lub niepublicznych szkół ponadpodstawowych lub do dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy bez względu na miejsce zamieszkania – za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze, społeczne odnotowane w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach ponadpodstawowych lub w dotychczasowych klasach szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski można składać do 31 sierpnia 2020 roku,
od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00

Gotowy wniosek (tj. wypełniony i zarejestrowany w ESdOS, a następnie wydrukowany i podpisany przez wnioskodawcę) wraz z dołączoną opinią dyrektora szkoły (wymaganą, gdy dyrektor nie jest wnioskodawcą) – należy dostarczyć bezpośrednio lub wysłać pocztą na adres:

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa
w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Wniosek o stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO”.

Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do urzędu.
W związku z sytuacją epidemiczną, wnioski należy składać w możliwie szybkim terminie.

Materiały pomocnicze dostępne są na stronie organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: www.um.warszawa.pl

Kontakt

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
ul. Kredytowa 3
00-056 Warszawa
tel. 22 44 33 584, 22 44 33 581
stypendia@edu.um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl