Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie73
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe32
 • artystyczne39
 • socjalne11
 • inne12
 • naukowe95
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO na rok szkolny 2024/2025

organizator:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 02.09.2024

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO na rok szkolny 2024/2025

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO udzielane są od 2008 roku i pełnią dziś szczególną, uzupełniającą państwowy system stypendialny, rolę samorządowego projektu.
Mogą je otrzymać uzdolnieni uczniowie i uczennice szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, pobierający naukę na terenie m.st. Warszawy. Celem niniejszych stypendiów jest nagradzanie również tych uczniów, którzy mają ugruntowane pasje i wyjątkowe często osiągnięcia, ale ukierunkowane na wybraną dziedzinę wiedzy, co może utrudniać zdobycie wysokiej średniej ocen ze wszystkich przedmiotów nauczania.

Wniosek można składać od 21 czerwca do 2 września 2024 r.

Stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO może zostać przyznane uczniom pobierającym naukę w publicznych lub niepublicznych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy, za wybitne osiągnięcia odnotowane w ww. typach szkół, w poprzedzającym przyznawanie stypendium roku szkolnym.

Zwracamy uwagę na specyfikę stypendiów, adresowanych również do uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie.Stypendium to nie dotyczy osiągnięć sportowych, które nagradzane są w ramach stypendium sportowego m.st. Warszawy.
Stypendium m.st. Warszawy SAPERE AUSO może zostać przyznane uczniom pobierającym naukę w publicznych lub niepublicznych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży na terenie m.st. Warszawy, bez względu na miejsce zamieszkania.

KRYTERIA MERYTORYCZNE, dotyczące osiągnięć odnotowanych w poprzedzającym przyznawanie stypendium roku szkolnym:

KRYTERIA GŁÓWNE (za każde można otrzymać do 5 punktów):

własny dorobek naukowy, badawczy lub twórczy, który można udokumentować lub
wybitne osiągnięcia w edukacyjnych lub twórczych wydarzeniach międzynarodowych, w tym w międzynarodowych olimpiadach, konkursach lub turniejach lub
tytuł laureata lub finalisty ostatniego etapu olimpiady lub turnieju, zorganizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub
aktywność i zaangażowanie społeczne na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego, w szczególności w formie wolontariatu.

KRYTERIA UZUPEŁNIAJĄCE (za każde można otrzymać do 2 punktów):

realizacja indywidualnego programu lub toku nauki ze względu na rozwój uzdolnień lub
udział w zajęciach na uczelni przewidzianych tokiem studiów, na podstawie postanowień regulaminu studiów, dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów lub
uzyskanie tytułu laureata olimpiady, turnieju lub konkursu o zasięgu ogólnopolskim, niewymienionych w kryteriach głównych.

KRYTERIUM POMOCNICZE:

wysokość średniej ocen uzyskanej przez kandydata na koniec roku szkolnego.
Brane pod uwagę w przypadku, gdy najniższą liczbę punktów umożliwiających otrzymanie stypendium uzyskał więcej niż jeden kandydat.

Informacje pochodzą ze strony: edukacja.um.warszawa.pl

Więcej różnorodnych stypendiów czeka na Was w naszej bazie!

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Al. Jerozolimskie 44
00-412 Warszawa
tel. 22 44 33 584
stypendia@eduwarszawa.pl
um.warszawa.pl/stypendia