Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe11
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów (też tegorocznych maturzystów)- 8 edycja

organizator:

Centrum Myśli Jana Pawła II

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 01.10.2012

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów (też tegorocznych maturzystów)- 8 edycja

Stypendium skierowane jest do uczniów warszawskich i studentów warszawskich uczelni.

Kto może wystąpić o stypendium?
1. Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni uczniów, a także pełnoletni uczniowie i studenci.
2. Dyrektor szkoły, rektor szkoły wyższej.
3. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.
4. Fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty wspierające lub rozpowszechniające działania edukacyjne wśród uczniów i studentów.
5. Każdy, komu znana jest sytuacja ucznia lub studenta, uzasadniająca ubieganie się o stypendium.

Kryteria dla maturzystów (studenci I roku)

Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla maturzystów [w nawiasie kwadratowym znajduje się maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć za każde kryterium]:
1. nowa matura

 • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata oraz udział w projektach zgodnych z nauką lub dziełem Jana Pawła II. (organizatorzy biorą pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat)  [maksymalnie 40 punktów],
 • średnia ocen uzyskanych na zakończenie ostatniej klasy, nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 10 punktów],
 • wyniki uzyskane z trzech obowiązkowych przedmiotów zdawanych w części pisemnej na egzaminie maturalnym (przyjmowani są tylko kandydaci, którzy z egzaminu maturalnego z przedmiotów zdawanych w części pisemnej osiągną wyniki wyższe od średniego ogólnopolskiego wyniku z matury z danego przedmiotu z roku 2012, ale w przypadku braku tego wskaźnika do 31 lipca 2012 roku brany będzie pod uwagę średni ogólnopolski wynik z matury z danego przedmiotu z roku 2011

Informacja o krajowych wynikach egzaminu maturalnego 2011 r. znajduje się na stronie: www.cke.edu.pl  [maksymalnie 20 punktów],

 • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1000 zł [maksymalnie 12 punktów].

Dochód w rozumieniu ustawy z dnia  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!

Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum może domagać się takiego dokumentu.

2. stara matura

 • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata oraz udział w projektach zgodnych z nauką lub dziełem Jana Pawła II. (organizatorzy biorą pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat)[maksymalnie 40 punktów],
 • średnia ocen uzyskanych na zakończenie ostatniej klasy, nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 10 punktów]
 • średnia ocen z egzaminu maturalnego, nie mniejsza niż 4,0 [maksymalnie 20 punktów],
 • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1000 zł [maksymalnie 12 punktów].

Dochód w rozumieniu ustawy z dnia  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!

Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum może domagać się takiego dokumentu.

Kryteria dla studentów

Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla studentów [w nawiasie kwadratowym znajduje się maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć za każde kryterium]:

 • zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata oraz udział w projektach zgodnych z nauką lub dziełem Jana Pawła II. (organizatorzy biorą pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat) [maksymalnie 40 punktów].
 • średnia arytmetyczna wszystkich ocen za ostatni rok akademicki nie mniejsza niż 3,5 [maksymalnie 30 punktów]
 • miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1000 zł [maksymalnie 12 punktów],

Dochód w rozumieniu ustawy z dnia  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!

Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum może domagać się takiego dokumentu.

Uwaga dla studentów posiadających już tytuł magistra:

Program Stypendialny m.st. Warszawy im. Jana Pawła II ma m.in. na celu umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia studentom, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy.

W związku z tym o stypendium ubiegać się mogą osoby, które jeszcze nie posiadają tytułu magistra.

I nabór
Wnioski można składać do 1 października na okres stypendialny od 1 października do 31 grudnia 2012 roku.

II nabór
Wnioski można składać do 30 listopada na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.centrumjp2.pl

Kontakt

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-372 Warszawa


www.centrumjp2.pl