Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci70
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne31
 • socjalne11
 • sportowe25
 • naukowe88
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Klubu Zonta 2012/2013

organizator:

Klub ZONTA Warszawa

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.12.2012

Stypendia Klubu Zonta 2012/2013

O stypendia mogą ubiegać się studentki – drugiego lub następnych lat , które:

• zdały wszystkie egzaminy w poprzednim roku i uzyskały wysoką średnią
• podejmowały dodatkową aktywność naukową i/lub społeczną
• zostały zakwalifikowane przez Komisję Statusu Kobiet Klubu, zwaną dalej Komisją stypendialną

Stypendium jest przyznawane na pisemny wniosek studentki składany do Klubu zgodnie z wzorem wniosku dostępnym na www.mojestypendium.pl. Wzór wniosku jest załączony do Regulaminu i stanowi jego część. Termin składania wniosków upływa 15 grudnia 2012 roku.

Stypendium wypłaca się  do końca stycznia 2013 roku za okres od stycznia do końca czerwca.

Klub zastrzega sobie prawo przyznania stypendium w innych przypadkach niż określone powyżej. Decyzję o takich odstępstwach podejmuje Zebranie Klubu.

Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub wycofania wypłaty stypendium. Decyzję w takich przypadkach podejmuje Zebranie Klubu, a stypendystka jest powiadomiona o tym fakcie pisemnie wraz z uzasadnieniem decyzji.

Komisja stypendialna rozpatruje wnioski niezwłocznie po ich otrzymaniu. Komisja stypendialna może prowadzić rozmowy kwalifikacyjne z wnioskującymi studentkami.

Stypendystka zobowiązuje się do świadczenia pracy społecznej na rzecz Klubu w przypadku, gdy Klub o to się zwróci.

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Klub ZONTA Warszawa
ul. Płatowcowa 19/2
02-635 Warszawa
tel. 22 844 14 10
zontawa@poczta.onet.pl
www.zonta.org.