Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci35
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne27
 • socjalne9
 • inne6
 • naukowe38
 • sportowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Kirkland Research

organizator:

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Liderzy Przemian

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
międzynarodowe
termin składania wniosków: 01.03.2024

Stypendia Kirkland Research

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Liderzy Przemian ogłosiły otwarty konkurs dla kandydatów z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu na stypendia Kirkland Research w 2024 r.

W ramach Programu Kirkland Research oferowane jest stypendium na jednosemestralny pobyt badawczo-naukowy w Polsce w roku akademickim 2024/2025 dla osób z tytułem doktorskim, mających ugruntowaną pozycję naukową.

Dziedziny:

 • ekonomia i zarządzanie;
 • zarządzanie w biznesie, NGO, kulturze, edukacji, służbie zdrowia;
 • administracja publiczna (rządowa i samorządowa);
 • prawo, w tym prawa człowieka z uwzględnieniem kwestii migracji;
 • nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia);
 • nauki polityczne i stosunki międzynarodowe;
 • ochrona środowiska i klimatu;
 • zagadnienia bezpieczeństwa i bezpieczeństwa cyfrowego;
 • zarządzanie kryzysowe;
 • polityka rozwojowa i pomoc humanitarna
 • obszary związane z odbudową zniszczonych przez wojnę terenów np. urbanistyka, inżynieria lądowa, kryminalistyka.

Kirkland Research to stypendium obejmujące pobyt w Polsce od połowy września do końca stycznia (I semestr). Obowiązkiem stypendystów Programu Kirkland Research jest uczestniczenie w seminariach naukowych oraz indywidualna praca pod kierunkiem opiekuna naukowego, której efektem ma być przygotowanie artykułu naukowego. Podstawą uzyskania dyplomu ukończenia Programu jest zatwierdzony do druku przez opiekuna naukowego artykuł naukowy stypendysty oraz prezentacja efektów pracy podczas styczniowego zjazdu stypendystów.

Program Kirkland Research realizowany jest równolegle do dwusemestralnego Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Stypendyści Kirkland Research i Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda biorą wspólnie udział w programie w semestrze jesienno-zimowym: we wrześniowym kursie orientacyjno-przygotowawczym, w zjeździe stypendystów oraz opcjonalnie w innych zajęciach i szkoleniach przygotowywanych dla stypendystów Kirklanda w okresie od września do stycznia.

Kryteria formalne:

 •  obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym z krajów objętych Programem Kirkland Research; w konkursie mogą też uczestniczyć obywatele Białorusi przebywający w Polsce ze względów politycznych oraz obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po 24 lutego 2022 r.;
 • wiek do 45 lat;
 • doświadczenie w pracy naukowej – minimum 4 lata
 • przynajmniej 2 lata przerwy od poprzedniego dłuższego niż 6 miesięcy stypendium zagranicznego. Kryterium to nie dotyczy osób z Ukrainy i w indywidualnych przypadkach z Białorusi;
 • osiągnięcia naukowe, w tym publikacje;
 • znajomość języka polskiego lub angielskiego na poziomie minimum B2 (w przypadku znajomości języka angielskiego na poziomie B2 znajomość języka polskiego musi być przynajmniej na poziomie A1).

Oferta jest skierowana do osób, które nie uczestniczyły w Programie Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda, nie skończyły studiów doktoranckich w Polsce, nie są związane umową o pracę z żadną polską uczelnia / instytucją.

Warunki finansowe:

 •  stypendium (miesięczna kwota 2500 zł) przez okres 4 miesięcy;
 • zakwaterowanie w okresie 4 miesięcy;
 • zwrot kosztów podróży (przyjazd do Polski i powrót) według ustalanych corocznie limitów;
 • zwrot kosztów komunikacji miejskiej;
 • pakiet naukowo-dydaktyczny do kwoty 3500 zł.;
 • ubezpieczenie KL, OC i medyczne w prywatnej służbie zdrowia;
 • udział w dodatkowych szkoleniach i lektoracie języka polskiego.

 

Wybór kandydatów odbędzie się w trzyetapowym procesie selekcji:

 • I etap – ocena formalna wniosków;
 • II etap – ocena merytoryczna wniosków przez ekspertów z danych dziedzin;
 • III etap – rozmowy kwalifikacyjne (planowane w terminie 5–24 kwietnia 2024 r.).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca 2024 r. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu zostanie wysłana e-mailem w maju 2024 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy, zawierający opis następujących elementów:

– ankieta danych personalnych;

– aktywność naukowa kandydata;

– projekt pracy naukowo-badawczej – uzasadnienie udziału w Kirkland Research Program wraz z propozycjami wykorzystania przeprowadzonych badań (7500–12000 znaków ze spacjami).

2. Dwa listy referencyjne potwierdzające dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz przydatność badań przeprowadzonych dzięki udziałowi w programie Kirkland Research w dalszym rozwoju kandydata i pracy na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim), wysłane drogą elektroniczną.

3. Kopia dyplomu kandydata nauk, wysłana drogą elektroniczną.

 

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Szczegółowy opis Programu oraz instrukcję wypełniania formularzy zgłoszeniowych można uzyskać bezpośrednio ze strony: www.kirkland.edu.pl.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić w trybie on-line.

Administrator programu zachęca, aby proces rekrutacji odbył się na koncie google – daje to możliwość edycji formularza oraz bezpośredniego dodania załączników (kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz 2 listów rekomendacyjnych).

W innym przypadku do formularza należy wkleić ostateczną wersję oraz wysłać załączniki na adres: kirkland@kirkland.edu.pl.

 

Termin zgłoszeń na stypendia Kirkland Research 2024/2025 upływa 1 marca 2024 r.

Zgłoszenia nadesłane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.

PROGRAM STYPENDIUM:

 • inauguracja Programu oraz kurs przygotowawczo-informacyjny (8–10 dni) – połowa września 2024 r.;
 • indywidualna praca badawczo-naukowa w jednym z polskich ośrodków akademickich: Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin (od października 2024 r. do stycznia 2025 r.);
 • przygotowanie artykułu naukowego;
 • szkolenia i warsztaty rozwojowe;
 • zjazdy wszystkich stypendystów;
 • udział w lektoracie języka polskiego (cały okres stypendium);
 • prezentacja rezultatów pracy stypendysty w styczniu 2025 r.

Informacje pochodzą ze strony: kirkland.edu.pl

Inne stypendia naukowe znajdziecie na naszej stronie.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Liderzy Przemian
Al. Jerozolimskie 133 lok. 56
02-304 Warszawa
tel. 607 177 715
kirkland@kirkland.edu.pl
kirkland.edu.pl