Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne16
 • artystyczne34
 • socjalne14
 • sportowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia i nagrody Starosty Bolesławieckiego dla uzdolnionych uczniów 2020

organizator:

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.08.2020

Stypendia i nagrody Starosty Bolesławieckiego dla uzdolnionych uczniów 2020

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu powiatu bolesławieckiego adresowany jest do uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Wnioski o przyznanie stypendiów i nagród Starosty Bolesławieckiego należy składać w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu do 31.08.2020 r.

Program jest realizowany w następujących formach:

 • Nagrody pieniężne Starosty Bolesławieckiego
 • Stypendia Starosty Bolesławieckiego.

Nagrody Starosty Bolesławieckiego przyznawane są:

1. Absolwentom w związku z uzyskaniem:

 • najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie ósmoklasisty;
 • najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie gimnazjalnym;
 • najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie maturalnym dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, którzy wybrali na poziomie rozszerzonym co najmniej trzy dodatkowe przedmioty;
 • najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie maturalnym dla absolwentów technikum, którzy wybrali na poziomie rozszerzonym co najmniej dwa dodatkowe przedmioty;
 • najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów technikum;
 • najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych;
 • najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów techników;
 • najwyższego wyniku w powiecie bolesławieckim na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.

2. Uczniom i absolwentom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych za wykazanie się szczególnymi osiągnięciami:

 • uzyskanie tytułu zwycięzcy w indywidualnych zawodach sportowych –co najmniej szczebla wojewódzkiego –lub tytułu medalisty w indywidualnych zawodach sportowych szczebla krajowego odbywających się w dyscyplinach, w których mogą działać polskie związki sportowe, określonych przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu;
 • uzyskanie tytułu laureata indywidualnego krajowego lub międzynarodowego konkursu artystycznego;
 • w zakresie zdobywania wiedzy i umiejętności z podstaw przedsiębiorczości oraz znajomości zasad społecznej gospodarki rynkowej opartej na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych;

3. Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, do roku szkolnego 2022/2023 za:

 • wybitne wyniki w nauce;
 • uzyskanie tytułu laureata olimpiady lub turnieju zorganizowanych zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

4. Absolwentom szkół ponadpodstawowych za:

 • wybitne wyniki w nauce;
 • uzyskanie tytułu laureata olimpiady lub turnieju zorganizowanych zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

Stypendia Starosty Bolesławieckiego przyznawane są uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Bolesławiecki, w trakcie kształcenia:

1. Za wybitne wyniki w nauce, za które uznaje się uzyskanie:

 • na świadectwie ukończenia liceum ogólnokształcącego –średniej ocen co najmniej 5,20;
 • na świadectwie ukończenia technikum –średniej ocen co najmniej 4,90;
 • na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej –średniej ocen co najmniej 4,75;
 • na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia –średniej ocen co najmniej 4,75.5.

2. Za sukcesy w olimpiadach i turniejach, za które uznaje się uzyskanie tytułu laureata olimpiady lub turnieju zorganizowanych zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

Prawo zgłaszania kandydatów do nagród oraz stypendiów Starosty Bolesławieckiego przysługuje:
1) dyrektorom szkół,
2) samorządom uczniowskim,
3) opiekunom prawnym,
4) zainteresowanym pełnoletnim uczniom,
5) organizacjom społecznym i gospodarczym działającym na terenie powiatu bolesławieckiego.

Zgłoszenie kandydata do nagrody lub stypendium Starosty Bolesławieckiego następuje na podstawie wniosku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały i dotyczy jego osiągnięć dokonanych w roku szkolnym poprzedzającym zgłoszenie.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia i nagrody Starosty Bolesławieckiego określa na dany rok uchwała budżetowa ze zmianami.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: istotne.pl

W naszej wyszukiwarce stypendiów znajduje się więcej ofert skierowanych do uczniów.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu
ul. Armii Krajowej 12
59 -700, Bolesławiec
tel. 75 732 32 58
biuro@powiatboleslawiecki.pl
www.powiatboleslawiecki.pl

Dokumenty

do pobrania