Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie80
 • studenci55
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe37
 • socjalne24
 • artystyczne38
 • naukowe98
 • inne17
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia31
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd71
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia i dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości

organizator:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.01.2013

Stypendia i dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości

Nabór trwa  do 30 stycznia 2012r. – wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium z Funduszu Promocji Twórczości na 2013 r. lub dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości na rok 2013 zachęcamy do składania wniosków.

Przedmiotem konkursu są:

* stypendia – mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

a).  literatura,
b).  sztuki wizualne,
c).  muzyka,
d).  taniec,
e).  teatr,
f).   film,
g).  opieka nad zabytkami,
h).  upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa).

Konkursem objęte są stypendia:

1. stypendia kwartalne,
2. stypendia półroczne obejmują okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.,
3. stypendia roczne obejmują okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014.

W  naborze w edycji 2013 zaplanowano przyznanie 12 stypendiów (zgodnie z  miernikami zadeklarowanymi  dla Ministerstwa Finansów).

* Dofinansowania do wydań –  na pokrycie w całości lub  w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych – w następujących dziedzinach:

1. architektura i urbanistyka
2. fotografia
3. kartografia
4. literatura
5. muzyka i taniec
6. opieka nad zabytkami
7. sztuki plastyczne
8. teatr i film
9. upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa)
10. wzornictwo przemysłowe.

O dofinansowanie może ubiegać się wnioskodawca, który w terminie do 30 stycznia 2013r. prześle pocztą bądź złoży osobiście w kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (wraz z wymaganymi załącznikami)

Wnioskodawcą ubiegającym się o przyznanie dofinansowania mogą być:

1. organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe,
2. podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
3. publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne,
4. instytucje dla których organizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Na nabór w edycji 2013 zaplanowano przyznanie 7 dofinansowań (zgodnie z  miernikami zadeklarowanymi dla Ministerstwa Finansów). 

Nabór wszystkich wniosków trwa do 30 stycznia 2013 r.

Dodatkowe informacje:

tel.: 22 42 10 128; 22 42 10 161, 22 42 10 548

Informacje pochodzą ze strony www.mkidn.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel.: 22 42 10 128; 22 42 10 161, 22 42 10 548

www.mkidn.gov.pl