Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie76
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe32
 • inne8
 • artystyczne43
 • socjalne19
 • naukowe92
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd70
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia i dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości

organizator:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 86
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.01.2013

Stypendia i dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości

Nabór trwa  do 30 stycznia 2012r. – wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium z Funduszu Promocji Twórczości na 2013 r. lub dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości na rok 2013 zachęcamy do składania wniosków.

Przedmiotem konkursu są:

* stypendia – mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

a).  literatura,
b).  sztuki wizualne,
c).  muzyka,
d).  taniec,
e).  teatr,
f).   film,
g).  opieka nad zabytkami,
h).  upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa).

Konkursem objęte są stypendia:

1. stypendia kwartalne,
2. stypendia półroczne obejmują okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.,
3. stypendia roczne obejmują okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014.

W  naborze w edycji 2013 zaplanowano przyznanie 12 stypendiów (zgodnie z  miernikami zadeklarowanymi  dla Ministerstwa Finansów).

* Dofinansowania do wydań –  na pokrycie w całości lub  w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych – w następujących dziedzinach:

1. architektura i urbanistyka
2. fotografia
3. kartografia
4. literatura
5. muzyka i taniec
6. opieka nad zabytkami
7. sztuki plastyczne
8. teatr i film
9. upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa)
10. wzornictwo przemysłowe.

O dofinansowanie może ubiegać się wnioskodawca, który w terminie do 30 stycznia 2013r. prześle pocztą bądź złoży osobiście w kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (wraz z wymaganymi załącznikami)

Wnioskodawcą ubiegającym się o przyznanie dofinansowania mogą być:

1. organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe,
2. podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
3. publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne,
4. instytucje dla których organizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Na nabór w edycji 2013 zaplanowano przyznanie 7 dofinansowań (zgodnie z  miernikami zadeklarowanymi dla Ministerstwa Finansów). 

Nabór wszystkich wniosków trwa do 30 stycznia 2013 r.

Dodatkowe informacje:

tel.: 22 42 10 128; 22 42 10 161, 22 42 10 548

Informacje pochodzą ze strony www.mkidn.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel.: 22 42 10 128; 22 42 10 161, 22 42 10 548

www.mkidn.gov.pl