Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia i dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości

organizator:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.01.2013

Stypendia i dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości

Nabór trwa  do 30 stycznia 2012r. – wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium z Funduszu Promocji Twórczości na 2013 r. lub dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości na rok 2013 zachęcamy do składania wniosków.

Przedmiotem konkursu są:

* stypendia – mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia, w następujących kategoriach:

a).  literatura,
b).  sztuki wizualne,
c).  muzyka,
d).  taniec,
e).  teatr,
f).   film,
g).  opieka nad zabytkami,
h).  upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa).

Konkursem objęte są stypendia:

1. stypendia kwartalne,
2. stypendia półroczne obejmują okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.,
3. stypendia roczne obejmują okres od 1 lipca 2013 do 30 czerwca 2014.

W  naborze w edycji 2013 zaplanowano przyznanie 12 stypendiów (zgodnie z  miernikami zadeklarowanymi  dla Ministerstwa Finansów).

* Dofinansowania do wydań –  na pokrycie w całości lub  w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych – w następujących dziedzinach:

1. architektura i urbanistyka
2. fotografia
3. kartografia
4. literatura
5. muzyka i taniec
6. opieka nad zabytkami
7. sztuki plastyczne
8. teatr i film
9. upowszechnianie kultury (w tym twórczość ludowa)
10. wzornictwo przemysłowe.

O dofinansowanie może ubiegać się wnioskodawca, który w terminie do 30 stycznia 2013r. prześle pocztą bądź złoży osobiście w kancelarii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (wraz z wymaganymi załącznikami)

Wnioskodawcą ubiegającym się o przyznanie dofinansowania mogą być:

1. organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe,
2. podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
3. publiczne i niepubliczne szkoły i uczelnie artystyczne,
4. instytucje dla których organizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Na nabór w edycji 2013 zaplanowano przyznanie 7 dofinansowań (zgodnie z  miernikami zadeklarowanymi dla Ministerstwa Finansów). 

Nabór wszystkich wniosków trwa do 30 stycznia 2013 r.

Dodatkowe informacje:

tel.: 22 42 10 128; 22 42 10 161, 22 42 10 548

Informacje pochodzą ze strony www.mkidn.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel.: 22 42 10 128; 22 42 10 161, 22 42 10 548

www.mkidn.gov.pl