Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci53
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne5
 • sportowe30
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji Tesco „Mądry Start 2020”

organizator:

Fundacja Tesco

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.09.2020

Stypendia Fundacji Tesco „Mądry Start 2020”

Program stypendialny „Mądry Start” stworzony został z myślą o dzieciach pracowników Tesco Polska. Wnioski można składać do 25 września 2020 roku.

Celem Programu jest wsparcie procesu edukacji uczniów szkół podstawowych oraz średnich poprzez stypendia edukacyjne przyznawane przez Zarząd Fundacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów socjalnych i naukowych, związanych z procesem edukacji dzieci pracowników Spółek.

Fundacja planuje ufundowanie maksymalnie 80 Stypendiów w kwocie 2000 zł każde.

O Stypendium ubiegać się może dziecko pracownika Spółki, w imieniu którego występuje pracownik Spółki. Wnioskujący pracownicy Spółki, muszą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę. Osoby znajdujące się w okresie wypowiedzenia na dzień składania wniosku lub podpisywania umowy darowizny są osobami zatrudnionymi uprawnionymi do wzięcia udziału w programie. Osoby zatrudnione na podstawie umowy na okres próbny nie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o Stypendia na rzecz swoich dzieci.

Kandydaci, aby uzyskać stypendium przyznawane przez Fundację muszą spełniać następujące kryteria:

 • być dziećmi (biologicznymi lub przysposobionymi) Wnioskodawców, bądź powinni przebywać pod ich opieką na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rodzinnego (w ramach rodzinnej opieki zastępczej),
 • w roku szkolnym 2020/2021 będą: uczniami szkoły podstawowej – w klasie piątej, szóstej, siódmej lub ósmej lub uczniami szkoły średniej,
 • miesięczny dochód w ich rodzinach na jednego członka nie może przekraczać kwoty brutto: 1850,00 zł,
 • osiągnęli średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie szkolnym w roku szkolnym 2019/2020 nie niższą niż 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Wypełnienie Wniosku odbywa się w sposób elektroniczny, poprzez dostępny na stronie internetowej generator. Wnioskodawca zakłada indywidualne konto w generatorze, do którego ustawia login oraz hasło. Zarówno wypełnianie wniosku, komunikacja z Wnioskodawcą oraz rozliczenie raportu odbywa się poprzez indywidualne konto Wnioskodawcy w generatorze. Obligatoryjnie przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz załącznikami do niego, co zostanie potwierdzone przez Wnioskodawcę poprzez zaznaczenie odpowiednich check box-ów na w/w stronie internetowej.

Wnioski nie będą przyjmowane inną drogą, niż poprzez generator dostępny na stronie. Wnioski wysłane pocztą, kurierem etc. nie będą brały udziału w Programie i jako takie będą traktowane za nieważne.

Prawidłowo złożony Wniosek uznaje się wówczas, gdy zawiera wymagane załączniki, zgodne ze wzorami udostępnionymi na stronie internetowej:

 • świadectwo szkolne za ubiegły rok szkolny 2019/2020 Kandydata,
 • zaświadczenia o miesięcznych dochodach brutto pełnoletnich członków rodziny (wystawione przez zakład pracy bądź inne organizacje i instytucje), oraz przyznanych alimentach, rentach i innych opodatkowanych dochodach rodziny,
 • zaświadczenia dotyczącego aktualnej sytuacji zawodowej w przypadku pełnoletnich członków rodziny, nieposiadających zatrudnienia oraz dochodów (wystawione przez urząd pracy lub ośrodki pomocy społecznej),
 • zaświadczenia dotyczącego zaangażowania kandydata w aktywności edukacyjno- społeczne, na podstawie wzoru stanowiącego
 • załącznik nr 2: ZAŚWIADCZENIA DOT. ZAANGAŻOWANIA I AKTYWNOŚCI EDUKACYJNO-SPOŁECZNEJ,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy i członków rodziny, na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3: ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: fundacjatesco.pl

A po więcej propozycji stypendiów dla uczniów zapraszamy do naszej wyszukiwarki stypendiów!

Kontakt

Fundacja Tesco
ul. Kapelanka 56
30-347 Kraków
tel. 506 001 649
kontakt@fundacjatesco.pl
www.fundacjatesco.pl

Dokumenty

do pobrania