Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • artystyczne13
 • sportowe8
 • naukowe36
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe1
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd12
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji Rodziny Duda

organizator:

Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda

Rodzaj:
socjalne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2016
termin rozstrzygnięcia: 15.10.2016

Stypendia Fundacji Rodziny Duda

Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda ogłosiła nabór wniosków do XI edycji programu stypendialnego na rok szkolny 2016/2017.

Termin składania dokumentów upływa 10 września br. O przyjęciu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Stypendia pomogą w realizacji aspiracji edukacyjnych oraz talentów dzieci i młodzieży – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów pochodzących z małych miast i wsi, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia zdobywanie i pogłębianie wiedzy w szkołach i pozaszkolnych formach kształcenia.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się z następujących elementów:

1. czytelnego, podpisanego i kompletnego formularza wniosku, zgodnego ze wzorem wniosku o udzielenie stypendium,

2. dokumentów potwierdzających:

 • średnią ocen ucznia powyżej 4.5 z ostatniego roku szkolnego lub / oraz
 • inne wybitne osiągnięcia np. tytuł finalisty, laureata w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych itp.

3. rekomendacji wychowawcy oraz nauczyciela prowadzącego lub trenera

4. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach rodziców lub opiekunów prawnych ucznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pisemnie na adres:

Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda, Grąbkowo 76, 63-930 Jutrosin
z dopisem „PROGRAM Stypendialny”

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria:

 • wyniki w nauce;
 • b. szczególne osiągnięcia (np. naukowe, artystyczne, sportowe, tytuł laureata, finalisty
  konkursu itp.);
 • sytuację materialną i życiową kandydata;
 • inne istotne informacje dotyczące kandydata.

Informacje pochodzą ze strony: www.fmd.pl

Kontakt

Fundacja Rodziny Duda im. Maksymiliana Duda
Grąbkowo 76
63-930 Jutrosin
Tel.: 65 615 70 05
fundacja@fmd.pl
www.fmd.pl

Dokumenty

do pobrania