Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie95
 • studenci61
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe110
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe45
 • artystyczne45
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd85
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji „Prawo do pomocy” 2024

organizator:

Fundacja "Prawo do pomocy"

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 26.08.2024

Stypendia Fundacji „Prawo do pomocy” 2024

Fundacja „Prawo do pomocy” rozpoczęła nabór wniosków o stypendia dla studentów prawa na rok akademicki 2024/2025. Stypendia – w wysokości 380 zł miesięcznie – są przeznaczone dla studentów prawa, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i są przyznawane na okres jednego roku akademickiego, czyli 10 miesięcy (od października do lipca). W tym roku Fundacja przewiduje przyznanie co najmniej pięciu stypendiów. W zależności od dostępnych środków być może uda się przyznać kilkanaście.

Szczegółowe kryteria przyznawania pomocy można znaleźć w Regulaminie przyznawania pomocy finansowej. Formularze wniosków oraz Regulamin są dostępne na stronie internetowej www.prawodopomocy.pl.
Podobnie jak w zeszłym roku wydłużony jest termin na składanie wniosków, tym razem do 26 sierpnia 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wypełnione wnioski należy przesyłać wraz z wymaganą dokumentacją pocztą na adres: Fundacja Prawo do Pomocy, ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa. Ewentualne pytania organizatorzy proszą kierować drogą elektroniczną na adres fundacja@prawodopomocy.pl
Odpowiadając z góry na kilka częstych pytań od wnioskodawców:
 •  na formularzu znajduje się miejsce na pieczęć uczelni – nie wymagana jest ona ściśle, organizatorom zależy na tym, by mieć pewność, że dana osoba jest studentem;
 • organizatorzy oczekują złożenia wniosku w wyznaczonym terminie;
 • jeśli jest to niemożliwe, proszą o kontakt;
 • wniosków złożonych później nie wyrzucają do kosza, ale poza przypadkami szczególnie uzasadnionymi, wnioski złożone w terminie będą miały pierwszeństwo;
 • jeśli zebranie dokumentów, które wnioskodawca chce załączyć, wymaga więcej czasu, organizatorzy proszą o złożenie wniosku w terminie i wyraźne zaznaczenie we wniosku jakie dokumenty i kiedy zostaną dosłane później; organizatorzy proszą o dosłanie takich dokumentów jak najszybciej;
 • stypendium nie jest przeznaczone dla absolwentów (nawet jeśli kontynuują naukę na studiach doktoranckich lub aplikacji);
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w ramach dostępnych środków można przyznać absolwentom pomoc doraźną;
 • jeśli pojawią się pytania do złożonych wniosków organizatorzy będą kontaktować się we wrześniu z prośbą o dodatkowe informacje;
 • stypendium można ubiegać się i więcej niż raz i wielu naszych stypendystów pobierało stypendium dłużej niż rok; stypendium w jednym roku nie jest jednak gwarancją otrzymania go w kolejnym;
 • o liczbie przyznanych stypendiów organizatorzy zdecydują we wrześniu lub październiku po analizie wniosków i możliwości finansowych Fundacji w danym roku;
 • jak co roku stypendia otrzymają osoby, których wnioski nas przekonają – organizatorzy starają się patrzeć na całokształt sytuacji danej osoby, nie stosują sztywnych kryteriów, w tym dochodowych;
 • stypendium ma przede wszystkim charakter socjalny, ale dobre oceny lub inna aktywność studenta mogą nas dodatkowo przekonać, że w daną osobę warto zainwestować;
 • sesja poprawkowa we wrześniu nie jest przeszkodą do przyznania stypendium – przed podpisaniem umowy organizatorzy chcą mieć jednak pewność, że wnioskodawca będzie kontynuować studia w roku akademickim 2023/2024;
 • najpóźniej przed końcem października każdy wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku informację o pozytywnym albo negatywnym rozpoznaniu wniosku;
 • jak co roku, organizatorzy nie informują o motywach decyzji w konkretnych sprawach, są one ostateczne i nie przewiduje się niestety możliwości złożenia odwołania. W ostatnich latach przyznane stypendia wyczerpywały całość dostępnej puli środków i organizatorzy nie spodziewają się bufora na dogrywkę.

Informacje pochodzą ze strony: facebook.com/prawodopomocy/

Inne stypendia dla studentów znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Fundacja "Prawo do pomocy"
ul. Lwowska 19
00-660 Warszawa

fundacja@prawodopomocy.pl
prawodopomocy.pl