Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia Fundacji Polish Orphans Charity 2020

organizator:

Fundacja Polish Orphans Charity

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.09.2020

Stypendia Fundacji Polish Orphans Charity 2020

Stypendium artystyczne Fundacji Polish Orphans Charity jest przyznawane dla dzieci uzdolnionych artystycznie, będących sierotami lub żyjących w rodzinach potrzebujących pomocy. Wnioski można składać do 30 września 2020 roku.

Stypendium może być przyznane dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, tzn. pomiędzy pierwszą klasą szkoły podstawowej a klasą maturalną.

Stypendium przyznaje kapituła, w skład której wchodzą dwaj przedstawiciele Polish Orphans Charity oraz dwie osoby wskazane przez Radę Miasta Radomia. Przewodniczącego kapituły wskazuje fundator czyli Polish Orphans Charity.

Kapituła przyznaje 5 rocznych stypendiów artystycznych o równowartości 2000 dolarów kanadyjskich każde.

Kapituła może przyznać inną niż wskazana wyżej ilość stypendiów. Kwota przyznanych stypendiów ulega wtedy zmniejszeniu i wynosi równowartość kwoty, jaką uzyskamy dzieląc 10 000 dolarów kanadyjskich przez liczbę stypendystów.

Stypendium może być wykorzystane przez stypendystę tylko i wyłącznie na cele związane z jego rozwojem artystycznym, np. na zakup instrumentu muzycznego, zakup materiałów potrzebnych do pracy twórczej, wydanie katalogu, zorganizowanie wystawy lub opłacenie udziału w plenerze czy warsztatach artystycznych.

Stypendium przyznaje kapituła po przedstawieniu wniosku o przyznanie stypendium. Wnioski mogą składać sami zainteresowani, jak tez przedstawiciele szkół artystycznych lub tez środowisk twórczych. Wniosek, aby został rozpatrzony, musi zawierać zarówno opis dokonań młodego twórcy, jego zamierzenia oraz zawierać opis sytuacji materialnej, w jakiej znajduje się zainteresowany.

Dziedziny artystyczne w jakich będą przyjmowane wnioski to: muzyka, malarstwo, grafika, fotografia, poezja, rzeźba tkactwo, a także w uzasadnionych przypadkach inne dziedziny sztuki.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu lub przesłać pocztą.

Kapituła w sposób dowolny wybierze dziedziny sztuki, w których przyzna stypendia. Zamierzeniem jest wybór dzieci, którym pomoc potrzebna jest najbardziej, bez względu na rodzaj ich uzdolnień. Stypendia wypłaca się poprzez refundację poniesionych kosztów lub przez opłacenie faktur lub poprzez dokonanie zakupu artykułu wskazanego przez stypendystę. Decyzja w tej kwestii podejmowana jest przez Urząd Miasta Radomia.

Stypendia przyznaje się na rok kalendarzowy i muszą być one rozliczone w terminie do 15 grudnia każdego roku.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: bip.radom.pl

Po inne, ciekawe oferty stypendiów artystycznych zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu
ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom
tel. 48 36 20 348
kgajewski@interia.pl, edukacja@umradom.pl
www.polishorphans.pl

Dokumenty

do pobrania