Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe33
 • inne7
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji Lanckorońskich

organizator:

ekretarz Generalny PAU

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2015

Stypendia Fundacji Lanckorońskich

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami przyznawanymi przez Fundację Lanckorońskich i Fundację z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii.
Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.
(Fundacja Lanckorońskich także bezpośrednio dofinansowuje projekty z tego zakresu, które nie mają charakteru badawczego. Więcej informacji można uzyskać od prezesa Fundacji Piotra Pinińskiego)
Wnioski w formie papierowej z podpisem należy składać do dnia 15 maja 2015 r. w Kancelarii PAU (decyduje data wpływu).
Wymagane jest także przesłanie w tym samym terminie wypełnionego formularza wniosku w formie elektronicznej (*.doc) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl
Wnioski studentów nie będą rozpatrywane.
Zgodnie z dotychczasową praktyką można składać wnioski o stypendia do Rzymu, Londynu, Wiednia i wyjątkowo do innych ośrodków naukowych w Europie.
Stypendystom wyjeżdżającym do Rzymu Fundacja zapewnia mieszkanie w Rzymie, a stypendystom wyjeżdżającym do Wiednia ułatwi zakwaterowanie w Wiedniu.
Stypendyści wyjeżdżający do innych ośrodków naukowych muszą we własnym zakresie znaleźć miejsce zakwaterowania.
W każdym wypadku koszty zakwaterowania stypendysta pokrywa ze stypendium.
Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy. Ze względu na dużą liczbę wniosków jest to zwykle jeden miesiąc. W razie potrzeby stypendium może być przyznane ponownie na to samo zadanie badawcze. Stypendysta może się ubiegać o stypendium na inne zadanie po upływie dwóch lat.
Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym przez Komisję, w skład której wchodzą dwaj członkowie PAU, przedstawiciele pięciu Uniwersytetów delegowani przez ich Rektorów (UJ, UW, UAM, UMK, UWr.) i sekretarz Komisji, powoływany przez PAU.
Wnioski o stypendia na rok 2016 należy adresować do Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków), według załączonego formularza, oraz przesyłać w formie elektronicznej (*.doc) na adres: stypendia_fl@pau.krakow.pl do dnia 15 maja 2015 r. (decyduje data wpływu).
Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o stypendiach oraz formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej PAU www.pau.krakow.pl
Komisja Stypendialna rozpatrzy wnioski w drugiej połowie czerwca. O wynikach konkursu powiadomimy na stronie internetowej PAU, a niezależnie od tego kandydaci uzyskają informację na piśmie w ciągu miesiąca od daty posiedzenia Komisji.
W ciągu trzech miesięcy po powrocie ze stypendium każdy stypendysta winien przedłożyć sprawozdanie naukowe z wyjazdu.
Informacje pochodzą ze strony: pau.krakow.pl

Kontakt

ekretarz Generalny PAU
ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków

stypendia_fl@pau.krakow.pl
www.pau.krakow.pl