Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
  • uczniowie16
  • studenci18
  • absolwenci10
  • doktoranci4
  • naukowcy3
  • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
  • naukowe13
  • inne5
  • sportowe10
  • artystyczne11
  • muzyczne8
  • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
  • ogólnopolskie8
  • dolnośląskie2
  • kujawsko-pomorskie2
  • łódzkie2
  • lubelskie1
  • małopolskie1
  • mazowieckie3
  • podlaskie2
  • pomorskie1
  • śląskie1
  • warmińsko-mazurskie4
  • wielkopolskie3
  • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
  • fundacje i stowarzyszenia7
  • szkoła wyższa2
  • firma3
  • instytucja rządowa3
  • samorząd15
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia Fundacji Koźmińskich

organizator:

Fundacja Koźmińskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2019

Stypendia Fundacji Koźmińskich

Stypendia “Na Start”
Otrzymaj 50% zniżki w czesnym w Akademii Leona Koźmińskiego oraz gotówkę – równowartość 25% wartości czesnego na I semestr z Fundacji Koźmińskich.

Do ubiegania się o stypendium „Na Start” uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami polskimi lub cudzoziemcami przyjętymi na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
  2. osiągnęli na egzaminie maturalnym 550 lub więcej punktów (wg przelicznika ALK),
  3. posiadają decyzję o przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych I stopnia w j. polskim lub jednolitych magisterskich studiów stacjonarnych w Akademii Leona Koźmińskiego.

Jeśli jesteś studentem ALK i posiadasz wyróżniające osiągnięcia naukowe oraz organizacyjne, możesz ubiegać się o dodatkowe STYPENDIUM NAUKOWE z Fundacji Koźmińskich:

  • PLATINIUM, dedykowane studentom studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2018/2019 osiągnęli średnią arytmetyczną ocen ze studiów 5,00.
  • GOLD, dedykowane studentom studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2018/2019 osiągnęli średnią arytmetyczną ocen ze studiów nie niższą niż 4,75 i nie wyższą niż 4,99.
  • SPECJALNE, dedykowane studentom studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich wyróżniającym się w roku akademickim 2018/2019 działalnością organizacyjną, społeczną lub inną istotną dla społeczności ALK.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Stypendiów Fundacji Koźmińskich.

Termin aplikowania o stypendium jest nieprzekraczalny: 01.10.2019 – 31.10.2019

Wnioski o stypendium składać można wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza.

Informacje pochodzą ze strony: fundacja.kozminski.edu.pl

Kontakt

Fundacja Koźmińskich
ul. Jagiellońska 59 pok. A16
03-301 Warszawa
tel. 22 519 24 80, 22 519 24 80
fundacja@kozminski.edu.pl
fundacja.kozminski.edu.pl