Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
 • artystyczne44
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia edukacyjne Miasta Ostrołęki

organizator:

Urząd Miasta Ostrołęki

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.07.2024

Stypendia edukacyjne Miasta Ostrołęki

Urząd Miasta Ostrołęka zaprasza do składania wniosków o stypendia edukacyjne Miasta Ostrołęki w ramach przyjętego uchwałą Nr 492/LI/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 października 2021 r. „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki”, adresowanego do najzdolniejszych uczniów uczęszczających do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie m. Ostrołęki. W związku z powyższym przypominamy o kilku najważniejszych warunkach ubiegania się o stypendium.

KTO MOŻE ZOSTAĆ STYPENDYSTĄ?
Zgodnie z Regulaminem określającym szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, przyjętym uchwałą Nr 510/LIII/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11384), zmienioną uchwałą nr 724/LXXX/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Ostrołęki” (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6010), stypendia mogą być przyznawane uzdolnionym uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub sportowe, wyniki egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, którzy w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczali do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych lub do dotychczasowych klas szkół ponadgimnazjalnych na terenie m. Ostrołęki bez względu na miejsce zamieszkania.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić m.in.

 • dyrektor szkoły, do której uczęszcza kandydat;
 • rodzic lub opiekun prawny kandydata;
 • pełnoletni kandydat.
  Wniosek składany przez rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego kandydata musi być podpisany przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza kandydat.

WYSOKOŚĆ STYPENDIÓW:
Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane raz w roku za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym jego przyznanie, uczniom szkół podstawowych w kwocie 100 zł za miesiąc (100 zł x 10 m-cy), a uczniom szkół ponadpodstawowych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 200 zł za miesiąc (200 zł x 10 m-cy). Stypendia wypłacane są w dwóch ratach:

 • pierwsza rata do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia;
 • druga rata do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

Stypendium za osiągnięcia naukowe lub sportowe oraz za wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego jest przyznawane raz w roku i wypłacane jednorazowo dla uczniów szkół podstawowych w kwocie 500 zł, natomiast uczniom szkół ponadpodstawowych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych w kwocie 1 000 zł.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wniosek, należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęki w terminie:

 • do dnia 30 czerwca w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe lub sportowe;
 • do 31 lipca w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium za wyniki egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

UWAGA:
Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu podpisanego wniosku do Urzędu.
Wnioski niekompletne, niepodpisane, złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje pochodzą ze strony: www.ostroleka.pl

Jeśli interesują Was inne stypendia dla uczniów, zajrzyjcie do bazy MojeStypendium.pl. 

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Miasta Ostrołęki
pl. gen. Józefa Bema 1
07-400 Ostrołęka
tel. 29 764 68 11
um@um.ostroleka.pl
www.ostroleka.pl