Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia doktoranckie Prezydenta Sopotu 2022

organizator:

Urząd Miasta Sopotu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 10.11.2022

Stypendia doktoranckie Prezydenta Sopotu 2022

Przyznawanie przez Miasto Sopot pomocy materialnej w formie stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnie wyższe

Przyznawanie przez Miasto Sopot pomocy materialnej w formie stypendiów doktoranckich uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnie wyższe.

Do ubiegania się o stypendium doktoranckie ma prawo uczestnik stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów doktoranckich publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich za okres ostatnich 2 lat,
 •  prowadzona działalność naukowa z ostatnich 2 lat może przyczynić się do rozwoju Sopotu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,
 • od otwarcia przewodu doktorskiego nie minęły 2 lata,
 •  złożył wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego zgodnie z treścią załącznika nr 2 do Uchwały Rady Miasta Sopotu,
 • jest mieszkańcem Sopotu co najmniej 5 lata.

Należy złożyć:
-wypełniony czytelnie drukowanymi literami wniosek o przyznanie stypendium, zaopiniowany przez promotora/ opiekuna pracy doktorskiej oraz kierownika studiów doktoranckich lub Dziekana Wydziału.

Do wniosku należy w szczególności dołączyć:

 •  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię indeksu doktoranta lub kopię innego dokumentu potwierdzającego dokonania,
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
 • potwierdzenie otwarcia przewodu doktorskiego,
 • informacje o pracy doktoranckiej,
 • w przypadku o którym mówi § 2 lit e, oświadczenie o zamieszkaniu w Sopocie przez okres co najmniej 5 lat,
 •  inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Oświaty w terminie od 1 października do 10 listopada danego roku akademickiego.
Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez Komisję Stypendialną.

Miejsce: Wydział Oświaty

Telefon (58) 52 13 738

Godziny pracy: poniedziałek – od 10.00 do 18.00, wtorek – piątek: od 7.30 do 15.30

Uwagi

Uchwała Nr XXIV/396/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktoranckich przez Miasto Sopot uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnie wyższe

Stypendium ma charakter uznaniowy, Komisja Stypendialna kończy pracę protokołem, w którym zostają wymienieni stypendyści.

Informacje pochodzą ze strony: bip.sopot.pl/a,18930,stypendia.html

A zainteresowanych innymi stypendiami, nie tylko naukowymi, zapraszamy do zapoznania się z ofertami w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Wydział Oświaty Urząd Miasta Sopotu
ul. Marynarzy 4
81-835 Sopot
tel. 58 52 13 738
ums@sopot.pl
www.bip.sopot.pl

Dokumenty

do pobrania