Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie95
 • studenci61
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne17
 • sportowe45
 • artystyczne45
 • socjalne25
 • naukowe110
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd85
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uzdolnionych w Gminie Kobylnica

organizator:

Urząd Gminy Kobylnica

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.06.2024

Stypendia dla uzdolnionych w Gminie Kobylnica

Stypendia przyznawane są w ramach realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Kobylnica przyjętego Uchwałą nr LXII/569/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 23 marca 2023 r. Program kierowany jest do dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kobylnica bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Stypendium dla uzdolnionych uczniów mogą otrzymać osoby spełniający łącznie następujące kryteria:

 1. uczniowie, którzy co najmniej zakwalifikowali się do etapu rejonowego Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub uczniowie, którzy w olimpiadach przedmiotowych opublikowanych w Komunikatach Ministra Edukacji i Nauki zakwalifikowali się co najmniej do II stopnia – okręgowego, oraz
 2. uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen końcoworocznych co najmniej 4,75.

Kandydatów do stypendiów mogą zgłaszać rodzice lub opiekunowie prawni, dyrektor szkoły lub wychowawca klasy. Wnioski o przyznanie stypendium ( załącznik 1) należy składać w sekretariacie Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2 do dnia 30 czerwca.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający uzyskanie wymaganej średniej z ocen końcoworocznych,
 2. dokument potwierdzający osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach.

Wszystkie kserokopie dokumentów powinny być poświadczone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

Informacje pochodzą ze strony: kobylnica.pl

Na naszej stronie znajdziecie także inne stypendia.

Spodobało Ci się to ogłoszenie? Wesprzyj nas, żebyśmy mogli dodawać ich jeszcze więcej!

Kontakt

Urząd Gminy Kobylnica
ul. Główna 20
76-251 Kobylnica
tel. 59 858 62 00
kobylnica@kobylnica.pl
kobylnica.pl