Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne35
 • socjalne11
 • naukowe85
 • inne12
 • sportowe31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów z Powiatu Leżajskiego

organizator:

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 15.09.2015

Stypendia dla uczniów z Powiatu Leżajskiego

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku we współpracy z Gminą Leżajsk i Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Dębno ogłosiła kolejną edycję programu stypendialnego skierowanego do aktywnych i uzdolnionych uczniów uczących się na terenie Powiatu Leżajskiego.
W programie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy:
 • uczą się w klasach II i III szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy wiejskiej Leżajsk oraz w Niepublicznym Gimnazjum w Dębnie w klasach I – IV Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku i Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzynie.
 • w roku szkolnym 2014/2015 osiągnęli średnią ocen na poziomie min. 4,5,
 • posiadają udokumentowane osiągnięcia naukowe oraz udzielają się społecznie,
 • złożą prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2015 do 15 września 2015, do godz. 15.00.
Dokumenty dotyczące programu dostępne są:
 • pod adresem internetowym: www.fundacja.lsr.pl w zakładce „Aktualności” oraz w siedzibie Fundacji FUNDUSZ Lokalny w Leżajsku, ul. Targowa 9.
 • pod adresem internetowym: www.stowdebno.pl  -„Aktualności” oraz zakładce Stypendia- ,,STYPENDIUM” Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku
 • pod adresem internetowym: www.ngdebno.pl -„Aktualności”
Kandydaci proszeni są o zwrócenie szczególnej uwagi na takie kwestie jak:
 • konieczność przygotowania wniosku na aktualnym formularzu (co roku w dokumentacji wprowadzane są zmiany),
 • posiadanie tylko średniej ocen na poziomie 4,5 bez udokumentowanych szczególnych osiągnięć nie pozwoli na otrzymanie stypendium (kandydat zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej),
 • załącznik w postaci zestawienia osiągnięć musi być wypełniony komputerowo, a wszystkie wymienione w nim osiągnięcia poparte kserokopią dyplomów, zaświadczeń, artykułów itp.
 • w bieżącej edycji programu wszyscy kandydaci składają załącznik „Oświadczenie o sytuacji rodzinnej oraz materialnej”. Osoby, których dochód nie przekracza miesięcznie 1000 zł netto/na osobę w rodzinie mają także obowiązek potwierdzenia wszystkich dochodów w tym także np. zasiłków, innych stypendiów właściwymi zaświadczeniami.
W przypadku pytań – kontakt pod numerem tel. 017 242 79 08, lub e-mail: fundacja@lsr.pl.
Informacje pochodzą ze strony www.stowdebno.pl

Kontakt

Fundacja Fundusz Lokalny w Leżajsku
ul. Targowa 9
37-300, Leżajsk
tel. 17 242 79 08
e-mail:fundacja@lsr.pl
www.fundacja.lsr.pl