Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci32
 • absolwenci7
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe78
 • inne11
 • sportowe28
 • socjalne10
 • artystyczne32
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd56
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i wyższych z Mikołowa

organizator:

Urząd Miasta Mikołowa

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 17.10.2011

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i wyższych z Mikołowa

Burmistrz Mikołowa informuje, że wnioski o stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i wyższych na I półrocze roku szkolnego 2011/2012 będą przyjmowane od dnia 12 września do 17 października 2011 roku.

1. O stypendia przyznawane przez gminę Mikołów mogą ubiegać się dzieci i młodzież ucząca się, zamieszkała na terenie Mikołowa ( zameldowana na pobyt stały), jeżeli nie otrzymuje stypendium z innego źródła.

2. Stypendium może być przyznane uczniom spełniającym następujące warunki:
a. wyróżniają się ponadprzeciętnym poziomem w nauce, działalności uczniowskiej, studenckiej i publicznej,
b. udokumentują trudną sytuację ekonomiczną uniemożliwiającą rozwijanie talentów i zdolności,
c. legitymują się terminowością, sumiennością oraz uzyskują średnią ocen w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich powyżej 4,5 a na wyższych uczelniach 4,0,
d. udokumentują wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe itp.

3. Szczególne preferencje przy przyznawaniu stypendiów mają:
a. uczniowie legitymujący się udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie olimpiad przedmiotowych,
b. uczniowie mający udokumentowane osiągnięcia artystyczne i sportowe.

4. Stypendium przyznawane jest na okres jednego półrocza (semestru), wypłacane w ratach miesięcznych. 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie stypendium na stronie internetowej http://www.bip.mikolow.um.gov.pl

2. Potwierdzenie faktu stałego zameldowania w Mikołowie (potwierdzenie Biura Ewidencji Ludności przy ul. K. Miarki 15 – na wniosku).

3. Wydane przez szkołę lub uczelnię zaświadczenie potwierdzające wysokość uzyskanej średniej ocen za rok szkolny /akademicki  2010/2011.

4. Pisemne potwierdzenie szkoły/uczelni potwierdzające szczególne osiągnięcia ucznia/studenta w wybranej dziedzinie nauki lub przedmiocie zainteresowania (jeżeli takie uczeń/student posiada).

5. Potwierdzenie odpowiednimi zaświadczeniami średniego miesięcznego dochodu brutto na członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

6. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o niepobieraniu stypendium.

Miejsce złożenia wniosku wraz z  wymaganymi dokumentami określonymi w poz. od 1-6 Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, pok. nr 1 Biuro Podawcze. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Biurze Kadr i Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta w Mikołowie p. 50 lub pod numerem telefonu 32 324 84 10.

Informacje pochodzą ze strony www.mikolow.um.gov.pl

Kontakt

Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
Mikołów


www.mikolow.um.gov.pl