Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci21
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • socjalne7
 • sportowe12
 • artystyczne14
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd20
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i wyższych z Mikołowa

organizator:

Urząd Miasta Mikołowa

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 17.10.2011

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i wyższych z Mikołowa

Burmistrz Mikołowa informuje, że wnioski o stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i wyższych na I półrocze roku szkolnego 2011/2012 będą przyjmowane od dnia 12 września do 17 października 2011 roku.

1. O stypendia przyznawane przez gminę Mikołów mogą ubiegać się dzieci i młodzież ucząca się, zamieszkała na terenie Mikołowa ( zameldowana na pobyt stały), jeżeli nie otrzymuje stypendium z innego źródła.

2. Stypendium może być przyznane uczniom spełniającym następujące warunki:
a. wyróżniają się ponadprzeciętnym poziomem w nauce, działalności uczniowskiej, studenckiej i publicznej,
b. udokumentują trudną sytuację ekonomiczną uniemożliwiającą rozwijanie talentów i zdolności,
c. legitymują się terminowością, sumiennością oraz uzyskują średnią ocen w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich powyżej 4,5 a na wyższych uczelniach 4,0,
d. udokumentują wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe itp.

3. Szczególne preferencje przy przyznawaniu stypendiów mają:
a. uczniowie legitymujący się udokumentowanymi osiągnięciami w zakresie olimpiad przedmiotowych,
b. uczniowie mający udokumentowane osiągnięcia artystyczne i sportowe.

4. Stypendium przyznawane jest na okres jednego półrocza (semestru), wypłacane w ratach miesięcznych. 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie stypendium na stronie internetowej http://www.bip.mikolow.um.gov.pl

2. Potwierdzenie faktu stałego zameldowania w Mikołowie (potwierdzenie Biura Ewidencji Ludności przy ul. K. Miarki 15 – na wniosku).

3. Wydane przez szkołę lub uczelnię zaświadczenie potwierdzające wysokość uzyskanej średniej ocen za rok szkolny /akademicki  2010/2011.

4. Pisemne potwierdzenie szkoły/uczelni potwierdzające szczególne osiągnięcia ucznia/studenta w wybranej dziedzinie nauki lub przedmiocie zainteresowania (jeżeli takie uczeń/student posiada).

5. Potwierdzenie odpowiednimi zaświadczeniami średniego miesięcznego dochodu brutto na członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

6. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o niepobieraniu stypendium.

Miejsce złożenia wniosku wraz z  wymaganymi dokumentami określonymi w poz. od 1-6 Urząd Miasta Mikołowa Rynek 16, pok. nr 1 Biuro Podawcze. Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w Biurze Kadr i Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta w Mikołowie p. 50 lub pod numerem telefonu 32 324 84 10.

Informacje pochodzą ze strony www.mikolow.um.gov.pl

Kontakt

Urząd Miasta Mikołowa
Rynek 16
Mikołów


www.mikolow.um.gov.pl