Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie56
 • studenci65
 • absolwenci21
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne32
 • sportowe28
 • naukowe85
 • socjalne9
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie12
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd69
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uczniów powiatu inowrocławskiego 2023

organizator:

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 20.09.2023

Stypendia dla uczniów powiatu inowrocławskiego 2023

Szczególnie uzdolnieni uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągający wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe, mogą ubiegać się o stypendium. Wnioski przyjmowane są od dziś do 20 września 2023 r.

Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie jest stypendium o charakterze socjalnym, a ma ono charakter motywacyjny. Ma na celu pobudzenie, ujawnienie i wspieranie zdolności i talentów młodzieży szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Stypendia te promują osiągnięcia edukacyjne uzdolnionej młodzieży. Jednocześnie stanowią dodatkowy czynnik motywujący ich do dalszej nauki i rozwijania uzdolnień.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne wyniki w nauce przysługuje uczniom, którzy w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz byli m.in. laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej uprawniającej do zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu czy laureatami lub finalistami olimpiady zawodowej albo turnieju uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego.

O stypendium za wyniki artystyczne indywidualne lub zespołowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełniają łącznie kryteria: są uzdolnieni przynajmniej w jednej z dziedzin: muzycznej, plastycznej, teatralnej, filmowej, fotograficznej, tanecznej lub literaturze, rozwijają swoje uzdolnienia, w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnęli znaczące sukcesy i w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku mieli średnią ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

Natomiast ubiegać o stypendium za wybitne wyniki sportowe indywidualne lub zespołowe mogą ci, którzy w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku mieli średnią ocen co najmniej 4,0 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz m.in. zdobyli mistrzostwo województwa lub zajęli I, II, lub III miejsce na szczeblu ogólnopolskim w zawodach organizowanych lub współorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy czy brali udział w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym lub zajęli I, II lub III miejsce na szczeblu ogólnopolskim we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego. Miesięczna wysokość to 200 złotych.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów należy złożyć w terminie od 1 do 20 września w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Wnioskodawcą może być rodzic lub opiekun prawny ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich – uczeń.

Uchwała w sprawie stypendium publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/ w zakładce: Załatwianie spraw/Edukacja, Sport i Zdrowie/Stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

Informacje pochodzą ze strony: www.inowroclaw.powiat.pl

Sprawdź, jakie są inne stypendia dla uzdolnionych uczniów w Polsce

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
tel. 52 359 21 45
starostwo@inowroclaw.powiat.pl
www.inowroclaw.powiat.pl