Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne11
 • socjalne8
 • sportowe10
 • naukowe40
 • artystyczne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendia dla uczniów powiatu inowrocławskiego 2023

organizator:

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 20.09.2023

Stypendia dla uczniów powiatu inowrocławskiego 2023

Szczególnie uzdolnieni uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągający wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe, mogą ubiegać się o stypendium. Wnioski przyjmowane są od dziś do 20 września 2023 r.

Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie jest stypendium o charakterze socjalnym, a ma ono charakter motywacyjny. Ma na celu pobudzenie, ujawnienie i wspieranie zdolności i talentów młodzieży szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Stypendia te promują osiągnięcia edukacyjne uzdolnionej młodzieży. Jednocześnie stanowią dodatkowy czynnik motywujący ich do dalszej nauki i rozwijania uzdolnień.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne wyniki w nauce przysługuje uczniom, którzy w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz byli m.in. laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej uprawniającej do zwolnienia z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu czy laureatami lub finalistami olimpiady zawodowej albo turnieju uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego.

O stypendium za wyniki artystyczne indywidualne lub zespołowe mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełniają łącznie kryteria: są uzdolnieni przynajmniej w jednej z dziedzin: muzycznej, plastycznej, teatralnej, filmowej, fotograficznej, tanecznej lub literaturze, rozwijają swoje uzdolnienia, w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnęli znaczące sukcesy i w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku mieli średnią ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

Natomiast ubiegać o stypendium za wybitne wyniki sportowe indywidualne lub zespołowe mogą ci, którzy w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku mieli średnią ocen co najmniej 4,0 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz m.in. zdobyli mistrzostwo województwa lub zajęli I, II, lub III miejsce na szczeblu ogólnopolskim w zawodach organizowanych lub współorganizowanych przez Szkolny Związek Sportowy czy brali udział w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym lub zajęli I, II lub III miejsce na szczeblu ogólnopolskim we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od września do czerwca danego roku szkolnego. Miesięczna wysokość to 200 złotych.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie określonych kryteriów należy złożyć w terminie od 1 do 20 września w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Wnioskodawcą może być rodzic lub opiekun prawny ucznia, a w przypadku uczniów pełnoletnich – uczeń.

Uchwała w sprawie stypendium publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego http://www.bip.inowroclaw.powiat.pl/ w zakładce: Załatwianie spraw/Edukacja, Sport i Zdrowie/Stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.

Informacje pochodzą ze strony: www.inowroclaw.powiat.pl

Sprawdź, jakie są inne stypendia dla uzdolnionych uczniów w Polsce

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38
88-100 Inowrocław
tel. 52 359 21 45
starostwo@inowroclaw.powiat.pl
www.inowroclaw.powiat.pl