Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia dla uczniów Katolickiego Centrum Edukacji KANA

organizator:

Katolickie Centrum Edukacji KANA

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 31.08.2015

Stypendia dla uczniów Katolickiego Centrum Edukacji KANA

Katolickie Centrum Edukacji KANA ogłasza nabór wniosków na stypendia dla uczniów ambitnych z rodzin gorzej sytuowanych, którzy w roku szkolnym 2015/2016 pragną uczęszczać na dodatkowe zajęcia językowe lub przedmiotowe do KANY. Osoby spełniające kryteria określone w regulaminie musza złożyć wniosek wraz z załącznikami do 31 sierpnia 2015 roku.
W celu wyrównywania edukacyjnych szans, likwidacji barier w dostępie do dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wsparcia uczniów ambitnych z rodzin gorzej sytuowanych, Katolickie Centrum Edukacji „KANA” w Dębicy, przyzna uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Dębicy oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego jednorazowe stypendia w postaci zwolnienia z opłaty wpisowej za zajęcia realizowane w KCE „KANA” w Dębicy w roku szkolnym 2015/2016.
Przyznawane stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także zachęta do pracy nad sobą, do rozwoju, do realizacji swojego potencjału.
Fundatorem stypendiów jest Stefan Bieszczad – radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkali w mieście Dębicy oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali
w powiecie dębickim, którzy:
a). w roku szkolnym 2014/2015 osiągnęli wysokie wyniki w nauce;
b). odznaczają się nienagannym zachowaniem;
c). zgłaszają akces uczestnictwa w językowych i przedmiotowych zajęciach edukacyjno-wychowawczych organizowanych przez Katolickie Centrum Edukacji „KANA” w Dębicy w roku szkolnym 2015/2016;
d). pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
e). złożyli w wyznaczonym terminie (tj. do 31 sierpnia 2015 roku) kompletny wniosek o przyznanie stypendium.
Wysokość miesięcznych dochodów na osobę w rodzinie ucznia w 2014 r., która uprawnia go do ubiegania się o stypendium, nie może być wyższa niż 592 zł netto w przeliczeniu na osobę.
Informacje pochodzą ze strony www.kanadebica.org

Kontakt

Katolickie Centrum Edukacji KANA
ul. Chopina 2
39-200 Dębica


www.kanadebica.org